Fri ferdsel igjen på riksvei 7

Det er igjen åpnet for fri ferdsel på riksvei 7 i Sokna rett før Rallerudtunnelen. Et lite tre lå tidligere i veien i nordgående retning.