NRK Meny
Normal

Fratatt drosjeløyvene

DRAMMEN (NRK): En drosjeeier som er dømt for tre tilfeller av forsikringsbedrageri, har fått varsel om at løyvet blir inndratt. Det siste året har to andre drosjeeiere tilknyttet Drammen Taxi mistet sine tillatelser.

Drammen Taxi

FRATATT LØYVER: To drosjeeiere har fått inndratt løyver etter mislighold. Nå vil fylkeskommunen inndra et tredje fra bedrageridømt.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Det er fylkeskommunen som gir og eventuelt inndrar, drosjeløyver. At Drammen Taxi mister drosjeeiere på denne måten, er ifølge daglig leder Odd-Ivar Gjervik greit.

– Det har tatt tid, men det er gjort på riktig måte, vi er fornøyd med hvordan sakene er håndtert.

La alle kort på bordet

To andre som også er dømt for forsikringsbedrageri, får beholde tillatelsen. Gjersvik sier selskapet ikke har noe imot at disse to får fortsette i bransjen. Fylkeskommunen anser ikke disse sakene som så grove at det er grunn til å inndra løyvene.

– De har lagt seg flate og fortalt alt til selskapet og fylkeskommunen, så vi respekterer avgjørelsen i disse to sakene.

Odd-Ivar Gjersvik

Daglig leder i Drammen Taxi Odd-Ivar Gjersvik sier det har vært nødvendig at noen av drosjeeierne tilknyttet selskapet, har mistet løyvet.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Les også: Drosjeeiere i retten for speedometer-tukling

Men Gjersvik sier dette blir notert i mappa deres, og gjør de noe lignende igjen så mister de trolig løyvene sine.

Kastet ut av selskapet

Mannen som har fått varsel om at løyvet trekkes tilbake, har fått en frist til å komme med en uttalelse. Dersom de ikke kommer nye opplysninger, blir resultatet at han ikke får drifte egen taxi og må finne seg en annen jobb.

– I så fall blir han den tredje taxieieren i drammensselskapet som mister løyvet i løpet av det siste året, sier daglig leder Odd-Ivar Gjersvik.

Den ene fikk løyvet inndratt høsten 2014, hans drift av taxien var ikke forenlig med vår politikk i selskapet. Han hadde mange klager og det var registrert mange avvik på hans drift i lengre tid.

Den andre mannen fikk løyvet inndratt i vinter. Hans taxi var ikke i drift og selskapet fikk ikke tak i mannen på mer enn tre måneder.

– Flere tilfeller hvert år

Det er fylkeskommunen som etter varsling fra Drammen Taxi har inndratt løyvene.

Bjørn Svendsen, rådgiver i Buskerud fylkeskommune

Bjørn Svendsen i Buskerud fylkeskommune sier flere drosjeeiere får trukket tilbake løyvet hvert år.

Foto: Buskerud fylkeskommune

Ifølge rådgiver Bjørn Svendsen i Buskerud fylkeskommune er det mellom 5 og 10 drosjeløyver som tas tilbake hvert år fra drosjeeiere over hele fylket.

– Det er økonomisk mislighold av bankgaranti som kreves for å ha tillatelse til å drive virksomhet som gjør at vi tar tilbake løyver.