Fra bugnende kornåkre til dyp forvilelse

ØVRE EIKER (NRK): Sjelden har kornet stått rankere og mer fyldig på Østlandet enn i sommer, men i Nord-Trøndelag kan kornhøsten ende i katastrofe.

Atle Tærum i en bugnende hveteåker

LOVENDE: Åkeren til Atle Tærum er full av bugnende og fulle hveteaks.

Foto: Raymond Dalen / NRK

De som går forbi en kornåker mange steder på Østlandet kan ikke unngå å legge merke til det: Åkeren bugner av rankt og fyldig korn. I fjor var det et toppår for de fleste av kornbøndene, og etter åkrene å dømme nå, kan årets avling se ut til å bli minst like bra.

– Se på dette kornet, det er sjelden å se så store og fyldige aks. Det ser virkelig lovende ut nå, sier Atle Tærum på Skott Gård i Skotselv.

Den ivrige kornbonden i Øvre Eiker i Buskerud tar oss med ut i åkeren, og det er ikke vanskelig å se hva han snakker om. Store, tunge hveteaks så langt øyet rekker.

Bugnende hveteåker

Høsthveten har hatt optimale forhold med en varm høst i fjor, og en passe kjølig og fuktig sommer i år.

Foto: Raymond Dalen / NRK

– Dette kornet ble sådd i fjor høst, og den varme høsten var veldig bra. Nå i vår og sommer har det vært litt kaldere og våtere, men det har vært en fordel for det kornet som kom i jorda i høst. Da vokser plantene litt saktere, og får god tid til å mate kornet så det blir stort og fint, forklarer han.

Les også:

Krise i Midtnorge

Men om Eikerbonden er fornøyd, er det andre som fortviler. Både i Trøndelag og på Jæren står det heller dårlig til. Verst er det i Nord-Trøndelag, der det ikke var mulig å få såkornet i jorda før i midten av juni. Det er katastrofalt sent.

- Frykter uår for bøndene

Rådgiver Eva Pauline Hedegart ved Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag, frykter uår for kornbøndene.

Foto: Kirsten McDonagh / NRK

– En rundspørring blant kornprodusentene i dagene fra 10. til 20. juni, viste at så mye som 60 000 dekar av kornarealet fortsatt ikke var sådd. Mye regn og kaldt vær gjorde det helt umulig å komme ut på jordene med redskapen. Først ved St.Hans fikk bøndene såkornet i jorda, sier rådgiver Eva Pauline Hedegart ved Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag.

Hvis ikke de blir reddet av en eksepsjonelt varm og god ettersommer og høst, kommer det til å bli en veldig dårlig kornhøst. Det vil sannsynligvis påvirke årsresultatet for hele landet sett under ett, for Nord-Trøndelag står for 15 prosent av all kornproduksjonen i Norge.

I nabofylket i sør står det noe bedre til, men det blir absolutt ikke noe kronår.

– Vi greide å få sådd i tide, men det kalde og regnfulle været gjør at det blir noe varierende avling, sier seniorrådgiver Kjersti Alnes Solberg hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Svært lovende på Østlandet

Sørvestlandet, med Jæren, er heller ikke blant årets vinnere når det gjelder kornavlingen. I I tillegg til været, er det også en vesentlig nedgang i kornarealene. Mange ønsker å satse på andre ting enn korn.

Østlandet er svært bra, kanskje litt bedre i sørlige deler enn i nord, men forsøksleder Kjetil Mostu i Norsk Landbruksrådgiving i Hedmark er optimistisk

– Det som ble sådd i fjor høst, står veldig bra, og selv om det kan variere litt med det som er sådd i år, har jeg god tro på at det blir bra. Det er fullt mulig vi kommer til å matche fjoråret, som var et absolutt toppår, sier han.

,