Her er tunnelsikkerheten på topp

Etter halvannet års arbeid er Fosskolltunnelen i Lier oppgradert til å bli en av landets sikreste. Dette er starten på en omfattende tunneloppgradering over hele landet.

Fosskolltunellen i Lier er utbedret for 350 millioner kroner.

Sikkerheten i Fosskolltunnelen i Lier er nå blant landets beste.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Alt er nytt, det er bare hullet i fjellet som er det samme gamle. Tunneltak og vegger, kjørebane og sikkerhetsutstyr er revet ned og bygd nytt. Nå oppfyller de tre løpene i Fosskolltunnelen både nasjonale og internasjonale sikkerhetskrav.

Evakueringslys

– Vi har skifta ut alt av belysning, elektroutrustning og trafikkstyring slik at vi kan sjonglere med trafikkstrømmen på utsida av tunnelen. Det er bommer på begge sider som kan fjernstyres fra Vegtrafikksentralen i Porsgrunn og som kan styres av nødetatene på utsiden av tunnelen, sier Jan Helge Egeland, prosjektleder for tunnelsikkerhet i Statens vegvesen region Sør.

Alt innvendig i Fosskolltunellen er nytt

Tunnelvegger, tak og vegbane, belysning og sikkerhet. Alt er nytt i Fosskolltunellen. Bildet er fra krabbefeltet.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Hvis det skjer en ulykke inne i tunnelen er det lagt til rette for at folk skal kunne komme seg ut i riktig retning. Hvis strømmen går kommer nødlys på inkludert evakueringslys som gjør det enklere å finne veien ut av tunnelen. Kameraovervåkning, informasjonstavler og nødskap med telefon og brannslokningsapparat er også en del av pakka. Det er investert totalt 350 millioner kroner og arbeidet har tatt ett og et halvt år.

200 tunneler utbedres

Fosskolltunnelen i Lier er en av de første tunnelene som blir ferdig i et landsomfattende oppgraderingsprosjekt. I alt skal rundt 200 tunneler over hele landet utbedres fram til og med 2021.

Teknisk sentral utenfor Fosskolltunellen

Utenfor Fosskolltunnelen, på hver side er det en teknisk sentral der nødetatene kan ta kontroll over trafikkstyringen og sikkerhetsvarslingen, forteller Jan Helge Egeland, prosjektleder for tunnelsikkerhet i Statens vegvesen region Sør.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Det er EUs tunnelsikkerhetsdirektiv som ligger i bunnen foruten den nasjonale tunnelsikkerhetsforskriften, sier Jan Helge Egeland.

Fosskolltunnelen i Lier er relativt kort, ca. 550 meter. Men den består av tre løp inkludert krabbefelt og trafikken er blant den høyeste i landet. Tunnelen ble bygget på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Utbedringsarbeidet har medført redusert hastighet og til tider kødannelser.

Riksveiene først

– Vi er veldig glad for å få denne tunnelen ferdig, men i Region Sør holder vi på med utbedring av tunneler i alle fem fylker, sier Kjell Inge Davik regionvegsjef i Region Sør.

Inne i Fosskolltunellen er det flere sikkerhetsskap med telfon og brannslokningsutstyr.

Inne i Fosskolltunnelen er det flere sikkerhetsskap med telefon og brannslokningsutstyr.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Hvordan vil du beskrive sikkerheten i de tunnelene som det ennå ikke er gjort noe med?

– Sikkerheten er god, men tunnelene får et ekstra løft gjennom dette rehabiliteringsprogrammet. Vi er relativt godt i gang i alle fylker, vi skal være ferdig med riksveitunnelene i 2021, før vi starter på fylkesveitunnelene, sier Davik.

Oslofjordtunnelen nok en gang

Sist fredag tok det nok en gang fyr i en trailer i Oslofjordtunnelen. Ingen personer ble alvorlig skadet, men tunnelen trenger omfattende utbedring og vil bli stengt i flere uker.

Tydelige skilt og ledelys som virker selv om strømmen går, viser korteste vei ut av tunellen.

Tunnelene er utstyrt med skilt og nødlys som viser korteste vei ut av tunnelen.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Oslofjordtunnelen ligger i region Øst, så de styrer den. Men tunnelen vil garantert bli reparert. Det er gjort veldig mye bra der og det er ingen tvil om at risikoen der er mye bedre i dag enn den var for tre–fire år siden, sier Davik som ikke vil spekulere i hvilke ytterligere sikkerhetstiltak som kan bli iverksatt i Oslofjordtunnelen.