NRK Meny
Normal

Forvaringsdømt anker overgrepsdom

28-åringen fra Oslo er skuffet over ikke å bli trodd. Anker dommen fra Drammen tingrett.

Overgrepssak Drammen Tingrett

Fem personer var tiltalt i overgrepssaken. For fire av dem ga retten lavere straff enn det aktor ba om.

Foto: Ester Maria Bjørneboe / Tegning

– Ja, det blir en anke på skyldspørsmålet for de postene han ikke har erkjent, sier 28-åringens forsvarer, Espen Wangberg til NRK.

Forsvarer Espen Wangberg

Advokat Espen Wangberg bekrefter overfor NRK at hans klient kommer til å anke.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

28-åringen ble dømt til åtte års forvaring. Aktors påstand var på 15 år.

Wangberg sier at straffeutmålingen viser at aktors påstand ikke hang på greip.

– Han er selvfølgelig skuffet over å bli domfelt for de forholdene han ikke har erkjent straffskyld for. Samtidig så er vi fornøyde med at retten har vist moderasjon i forhold til den altfor strenge påstanden som kommer fra påtalemyndigheten, forklarer Wangberg og legger til:

– Bakgrunnen for anken er at han mener at det ikke er en riktig beskrivelse det som er lagt til grunn i forhold til skyldspørsmålet for de to mest alvorlige forholdene.

Skal gå grundig igjennom dommen

Kristin Røhne

Statsadvokat Kristin Røhne sier det er opp til riksadvokaten å avgjøre ankespørsmålet.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Retten la straffene lavere enn det statsadvokaten ba om i overgrepssaken i Drammen. Aktoratet vil gå grundig igjennom dommen før de avgjør ankespørsmålet.

– Vi registrerer at de domfelte er dømt i alt det vesentligste for det de er tiltalt for. Men at tingretten har lagt seg under påstanden som ble nedlagt av oss, sier statsadvokat Kristin Røhne.

Aktor la ned påstander om ti års fengsel for en 24 år gammel kvinne, og fra åtte til femten års forvaring for tre menn i saken som har blitt omtalt som en av groveste sakene i norsk rettshistorie.

Kvinnen ble dømt til åtte år og seks måneder i fengsel, mens mennene fikk henholdsvis elleve, åtte og seks og et halvt års forvaring.

– Har ikke tilsvarende saker

I rettssaken ble det poengtert at det er få andre dommer å sammenligne saken med. Statsadvokaten vil ikke si noe om det kan ha påvirket straffeutmålingen.

– Jeg ser jo at tingretten har funnet det vanskelig å finne sammenlignbar praksis, i likhet med aktoratet, fordi man ikke har tilsvarende saker i norsk strafferett. Slik at det kan nok være en medvirkende årsak, men det kan jeg ikke si noe klart om foreløpig, forklarer Røhne.

– Blir det aktuelt for aktoratet å anke?

– Det vil jeg ikke si noe om før vi har gått igjennom premissene for tingrettens straffeutmåling. Og så er det også slik at det er riksadvokaten som kompetent påtalemyndighet for de mest alvorlige forholdene i denne tiltalen, avslutter Røhne.