Endrer behandling etter overraskende studie

Ny norsk studie om årsaker til lungebetennelse overrasker forskerne. Kan føre til at flere grupper bør ta influensavaksine.

Seksjonsoverlege Lars Heggelund forteller Karen Kristiansen som har hatt lungebetennelse, at hun kan

Seksjonsoverlege Lars Heggelund forteller Karen Kristiansen som har hatt lungebetennelse, at hun kan få reise hjem fra sykehuset.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Jeg er overrasket over at forekomsten av influensavirus og andre forkjølelsesvirus var så høy, sier seksjonsoverlege Lars Heggelund som er prosjektleder for studien om lungebetennelse.

I tre år har leger ved Drammen sykehus fulgt pasienter innlagt med lungebetennelse.

De fleste pasientene hadde bakterieinfeksjon i tillegg til virus, men med den nye kunnskapen om blandingsinfeksjoner kan pasientene få andre og effektive medisiner i tillegg til penicillin.

– Man hadde ikke denne dokumentasjonen tidligere om virusforekomst som vi nå kan dokumentere gjennom studien. Nå har vi fått ny og viktig kunnskap om årsaker slik at vi kan målrette og spisse behandlingen.

Seksjonsoverlege Lars Heggelund

Seksjonsoverlege Lars Heggelund er prosjektleder for studien på pasienter med lungebetennelse.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Finner årsaken hos fire av fem pasienter

Nye genteknologiske metoder gjør at legene finner årsaken til lungebetennelsen hos fire av fem innlagte pasienter. De nye metodene som ikke fantes bare for noen få år siden, gir raske svar slik at riktig behandling kan komme tidlig i gang.

– Vi har rett og slett en bedre verktøykasse nå for å påvise årsaker til lungebetennelse.

Hos pasientene i studien fra Drammen fant de at bakterien pneumokokker fører til lungebetennelse hos 30 prosent. Mens influensa- og forkjølelsesvirus var årsaken i henholdsvis 15 og 12 prosent av tilfellene.

– Det har nok ført til at vi nå er trygge på at penicillin er et godt middel for de aller fleste, men at vi hos en del og særlig hos de aller sykeste, tar høyde for influensainfeksjon og dekker med antivirusmidler mot influensa.

Største studie om lungebetennelse

I tre år fra 2008 til 2011 er over 260 pasienter innlagt med lungebetennelse undersøkt ved Drammen sykehus. De ble også undersøkt 6 uker og 1 år etter behandlingen. Og dette er ifølge seksjonsoverlegen den største studien som er gjort på dette området i Norge.

– Og også i internasjonal sammenheng er dette en solid studie med et godt antall pasienter som er veldig nøye kartlagt på alle måter.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Ny studie om årsaker til lungebetennelse

Ved at pasientene er fulgt opp i ettertid, vet forskerne også hvordan det har gått med dem. Og det er noe av det som skal følges opp videre.

– Vi ønsker blant annet å se nærmere på hvorfor noen blir så mye dårligere enn andre. Det vi kan si til nå er at pasienter som har vært til behandling på intensivavdelinger har det oftere gått dårligere med enn andre. Men dette er de sykeste pasientene og de har ofte tilleggssykdommer i tillegg til lungebetennelsen.

Det blir etter hvert tatt to doktorgrader som et resultat av studien fra Drammen sykehus.

Kanskje flere bør vaksineres

Siden influensa er dokumentert som en av årsakene i studien, stiller Heggelund spørsmål om kanskje flere pasienter i fremtiden bør tilbys influensabehandling ved lungebetennelse.

Drammen sykehus

Over 260 pasienter innlagt med lungebetennelse, har vært med i den nye studien fra Drammen sykehus.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Og vi bør kanskje i nasjonal sammenheng diskutere om dagens influensavaksinasjon treffer de riktige målgrupper. Det er mulig at en større andel av befolkningen i framtiden bør tilbys influensavaksinasjon for å hindre sykehusinnleggelser på grunn av lungebetennelse.

Heggelund håper studien som snart publiseres internasjonalt, blant annet kan gjøre legene mer bevisste i bruken av antibiotika.

Berømmer studiet

Professor i medisin, Stig S. Frøland, mener det er viktig å få en presis diagnose når det er mulig. Inntil nylig har det vært begrensede muligheter til det. De senere årene har det kommet flere nye metoder som betydelig øker de diagnostiske mulighetene, ifølge Førland.

Professor Stig Frøland ved Rikshospitalet

Stig Frøland er professor i medisin ved Rikshospitalet.

Foto: RUNE PETTER NESS / Scanpix

Han sier at prosjektet i Drammen tar i bruk alle diagnostiske metoder som er tilgjengelige i dag, på et stort antall pasienter som har fått lungebetennelse utenfor sykehus. Prosjektet vil gi ny og verdifull kunnskap, og legene vil kunne gi en presis diagnose på langt flere pasienter med lungebetennelse.

– Resultatene som allerede foreligger fra prosjektet, er interessante og har gitt helt ny informasjon, som vil kunne få stor betydning for valg av riktig medikamentell behandling, og derfor vil kunne forbedre omsorgen for denne viktige infeksjonstypen i Norge, sier Førland.

Les også: Antibiotikabruken på norske sykehus skyter i været

Viktig forebygging

Ledelsen i Helsedirektoratet kan ikke kommentere på upubliserte studier, men divisjonsdirektør Kristin Cordt-Hansen sier forskning på antibiotikabruk er viktig både for å sikre god og riktig behandling for pasientene og for å forebygge resistensutvikling.

Nye forskningsresultater er også viktig når Helsedirektoratets retningslinjer oppdateres og revideres.

Må alle ha medisiner?

– Men trenger alle med lungebetennelse medisiner?

– Av pasientene som innlegges på sykehus så trenger nok de fleste antibiotika av en eller annen type. For pasienter med luftveisinfeksjoner som behandles av fastlegene, kan det nok hende at antibiotika er unødvendig. Men fastlegene har ikke den samme tilgangen til verktøy som oss på sykehusene som raskt kan få svar fra laboratoriet, sier seksjonsoverlege og prosjektleder for studien om lungebetennelse ved Drammen sykehus Lars Heggelund.

Les også: Forskning på alternativ medisin skuffer