Forsinkelser på jernbanen

På Drammen og Askerbanen er det forsinkelser og innstillinger mellom Asker og Drammen på grunn av signalproblemer.