NRK Meny

Foreslår sammenslåing

Fylkeskommunen vurderer å slå sammen de videregående skolene Ringerike og Hønefoss. Allerede fra neste høst kan det bli felles rektor og ledelse. Rektor ved Ringerike videregående Ragnvald Lien er i mot en sammenslåing før skolene eventuelt fysisk blir på samme sted. Forslaget skal behandles av hovedutvalget for utdanning i januar og Buskerud fylkesting i februar.