NRK Meny
Normal

Foreslår gratis barnehage

Rådmannen i Drammen foreslår å gi gratis barnehageplass eller gratis kjernetid i barnehage for alle familier med lav inntekt.

Barnehage

Rådmannen i Drammen vil gi gratis barnehageplass eller gratis kjernetid i barnehage for alle familier med lav inntekt.

Foto: colourbox.com

– Vi vet at hvis vi får flest mulig barn til å gå i barnehage, vil det styrke integreringen, styrke barnas språkopplæring og bekjempe barnefattigdom. I tillegg vil det gi barna bedre muligheter til å lykkes på skolen og i livet ellers, sier utdanningsdirektør i Drammen, Jan Sivert Jøsendal.

Dersom politikerne slutter seg til forslaget, kan familier søke om gratis plass eller gratis kjernetid hvis de har en inntekt på mindre enn 4G – det vil si ca. 341 000 kroner med dagens sats.

– Tidligere kunnskap forteller oss tydelig at pris er det viktigste kriteriet for om familier benytter seg av barnehagetilbud eller ikke, sier Jøsendal.

Flere vil få tilbud

Fra før har Drammen hatt en ordning der barn fra lavinntektsfamilier i bydelene Fjell og Strømsø har fått tilbud om 20 timers gratis kjernetid. Ifølge utdanningsdirektøren har det gitt svært gode resultater.

– Vi ser at mange har valgt å oppgradere til full barnehageplass, og det er veldig bra for språkutvikling og integrering, sier Jøsendal

Dette er bydeler med høy andel innbyggere med utenlandsk opprinnelse, og den tidligere innsatsen har vært rettet spesifikt mot disse bydelene.

Dermed faller grupper som ikke bor i disse bydelene utenfor, så nå har rådmannen lagt frem et forslag som innebærer at alle familier med lav inntekt kan søke, uavhengig av hvor de bor.

– Vi mener dette vil være enda mer treffsikkert enn ordningen vi har hatt hittil. Nå blir det knyttet opp til hvilken situasjon barnet er i, ikke hvor det bor, sier Jøsendal.

Eneste i Norge

Blir forslaget vedtatt, er Drammen det eneste stedet i Norge hvor pengene til fattigdomsbekjempelse brukes på denne måten.

Det har vært kontakt mellom Kommunen, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om saken, der kommunen har anmodet om å få bruke pengene til å styrke barnehagetilbudet til langt flere enn tilfellet er i dag.

– Vi regner med at ordningen kommer til å gi etterspørsel etter ca. 100 flere barnehageplasser, sier utdanningsdirektør Jøsendal.