Foreslår å verne mer skog

Ti skogområder i Buskerud kan bli vernet. Det gjelder blant annet Langåsen i Flesberg og Rollag og Laksejuvet i Krødsherad. I tillegg foreslår Fylkesmannen å utvide vernet av Finnemarka i Lier og Modum, Trillemarka-Rollagsfjell i Rollag, Veikulåsen i Gol, Juvsåsen i Sigdal og Ramfoss i Modum.

skogstur, Finnemarka
Foto: Maria Kommandantvold / NRK