Foreslår å redusere fartsgrensa

Miljødirektoratet er bekymra for luftkvaliteten i Drammen i framtida. Drammen kommune har ifølge Drammens Tidende vurdert fleire tiltak for å redusere svevestøv, og anbefaler å redusere fartsgrensa på motorvegbrua frå 100 til 80 km/t i vinterhalvåret. Forslaget vil redusere svevestøvet i området rundt motorvegbrua med 5–15 prosent, ifølge ein rapport kommunen har fått utarbeida.