Livredde for å få vannet i kjelleren

Folk som bor langs Drammenselva forbereder seg nå på flomtoppen som er varslet tidlig neste uke.

Hus bak flomvoll

Jan Høydahls hus ligger bare noen meter fra Drammenselva. Han frykter flomvollen ikke vil redde kjelleren hans fra vannet.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Vi er livredde for å få vannet inn i kjelleren!

Jan Høydahl bor i Sandstranda i Krokstadelva, bare noen få meter fra den flomstore Drammenselva. Han er bekymret for den stadig økende vannstanden, og han er overbevist om at kjelleren kommer til å fylles.

Jan Høydahl

Jan Høydahl i Krokstadelva forbereder seg på flomtoppen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Hvis det regner på mandag, som det er spådd, så er jeg hundre prosent sikker på at det kommer vann i kjelleren, sier Høydahl.

Han har tatt sine forholdsregler, og pumpeutstyret er på plass. Under flommen i 2007, var det så vidt han klarte å holde kjelleren tørr.

– Da jobbet vi 180 timer for å holde vannet ute. Først tømte vi kjelleren, og så pumpet vi alt vannet ut, sier Høydahl.

For å være helt sikker, holder han seg i nærheten av huset. Foreløpig pipler det bare litt vann inn i kjelleren, men hvis det kommer mer regn, har Høydahl nok en gang en formidabel jobb foran seg.

Alle mann i arbeid

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mye å gjøre om dagen. Den siste uka har nesten alle som jobber ute i felt, vært i arbeid for å skaffe seg oversikt over situasjonen.

(saken fortsetter under bildet)

NVE jobber i Drammenselva

Øivind Wien og Kristoffer Florvaag-Dybvik fra NVE sjekker måleutstyret i Drammenselva.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

I ettermiddag sjekket NVE utstyr de har stående ute i Drammenselva ved Mjøndalen.

– Vi skal kalibrere måleutstyr som står permanent i elva. Utstyret overfører data til hovedkontoret 24 ganger i døgnet, forteller senioringeniør i hydrometriseksjonen i NVE, Kristoffer Florvaag-Dybvik.

Dataene bruker flomvarslingstjenesten for å se utviklingen av vannstanden, og dataene er et viktig bidrag til flomvarslene som sendes ut til Sivilforsvaret, kommuner og andre interesserte.

I nedre deler av Drammenselva har NVE en målestasjon. Den er plassert på den ene bropilaren til gamlebrua ved Mjøndalen.

Fortsatt utsikre på utviklingen

Kristoffer Florvaag-Dybvik

Kristoffer Florvaag-Dybvik

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Ut fra dataene de siste dagene, har vannstanden i Drammenselva begynt å stabilisere seg. Men de to fra NVE er fortsatt ikke sikre på når flomtoppen kommer.

– Vannstanden kan øke, men den kan også gå ned igjen. Det avhenger mye av værsituasjonen, snømengden i nedbørsfeltet og om det kommer mer nedbør i form av regn, sier Florvaag-Dybvik.

Senere i dag skal de to gjøre målinger ved Hønefoss. Der skal de også kartlegge eventuelle endringer i elvebunnen for å se om det er fare for utglidninger.