Folkemøte om Steinberg stasjon

Bane Nor holder i kveld et folkemøte om det nye dobbeltsporet som skal bygges mellom Drammen og Hokksund. Det er ikke bestemt om jernbanesporet skal legges forbi stasjonen eller over jordene for å unngå å måtte rive boliger. Det er fare for at Steinberg stasjon kan bli lagt ned, og dette skaper stort engasjement for pendlere og folk som bor på Steinberg.