NRK Meny
Normal

Følger hjertet og stemmer nei til ny avtale

Lærer Live Braathen Ellingsen sier hun må følge hjertet som lærer og har bestemt seg for å stemme nei før fristen går ut.

Live Braathen Ellingsen

Lærer Live Braathen Ellingsen har vært i tvil, men har bestemt seg for å si nei i uravstemningen om ny tariffavtale.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

I dag er siste frist for medlemmene av Utdanningsforbundet å si ja eller nei i uravstemningen om den nye tariffavtalen som er forhandlet fram. For Live Braathen Ellingsen har det vært mye tvil.

– Ja, jeg synes det har vært vanskelig, det er mye uavklart i avtalen og jeg har vært usikker.

Stemmer nei for elevenes skyld

– Vi ønsker mer tid til å være sammen med elevene våre og følge opp dem. Det er det som er saken vår, ikke «feriekampen» som mange tror.

Les også: – Vi er klare for å streike

I utgangspunktet skal lærere nå være 7,5 timer på jobben hver dag. I riksmeklerens forslag, som er akseptert av både KS og Unio, lyder det som følger:

«I utgangspunktet utfører lærerne arbeidet på skolen med 7,5 timer pr. dag. Dette forutsetter at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende med hensyn til arbeidsplasser og nødvendige hjelpemidler. Dersom de fysiske arbeidsforholdene på skolen ikke er tilfredsstillende, er lærernes arbeidstid på skolen som i foregående skoleår.»

– Hvis jeg må streike, så er jeg klar for det. For at jeg skal være en god lærer, ønsker jeg mest mulig lik arbeidstid som i dag. Da får jeg tid til å være sammen med elevene, sier Ellingsen.

Live Braathen Ellingsen

Live Braathen Ellingsen

Foto: Caroline B. Hauge / NRK

Etter at medlemmenes frist for å stemme går ut 18. juni, skal Utdanningsforbundets sentralstyre samles og på basis av medlemmenes stemmegivning vedta om Utdanningsforbundet sier ja eller nei til riksmeklerens forslag.


Spenning i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet i Buskerud håper et solid flertall av medlemmene har stemt. I dag går fristen ut for å si hva de mener om den nye tariffavtalen.

– Det viktigste er at medlemmene stemmer slik at det blir en tydelig beskjed til ledelsen, sier leder Anne Lise Søgnen Heien. Og vi har oppfordret sterkt alle til å bruke stemmeretten.

Anne Lise Søgnen Heien

Leder av Utdanningsforbundet i Buskerud Anne Lise Søgnen Heien håper mange av medlemmene har deltatt i uravstemningen.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Den siste tida har hun og de andre reist rundt til lokallagsledere og hovedtillitsvalgte. Det har vært behov for å informere om hva den nye tariffavtalen innebærer om de sier ja og konsekvensene av å si nei.

Tør ikke tippe resultat

Resultatet av uravstemningen blir ikke gjort kjent for medlemmene eller andre før det presenteres hos Riksmeklingsmannen 25. juni klokka 12.

– Nei, vi har fått beskjed fra Utdanningsforbundet sentralt at vi ikke får vite hvor mange som har stemt eller hvordan de har stemt før da.

– Tør du tippe resultatet?

– Jeg er veldig spent på resultatet fordi det får jo konsekvenser, men jeg tør ikke spå. Når vi har reist rundt og informert så har medlemmene våre sagt forskjellig. Noen mener avtalen er bra, mens andre mener det er mer å hente og at vi derfor bør streike.

Les også: Fryktar udemokratiske reglar gir lærar-ja

Forberedt uansett

Skulle et flertall av medlemmene si nei til avtalen som er forhandlet fram av Utdanningsforbundet og KS, så blir det streik.

– En streik er utfordrende og arbeidskrevende både for oss og medlemmene, men det skal vi greie.

Da er sommerferien godt i gang og skolene stengt, men mange av medlemmene jobber i barnehager som pedagoger.

– Akkurat hvordan det blir i praksis får vi se, men vi er forberedt uansett utfall. Blir det streik som må vi jobbe for en bedre avtale. Sier medlemmene ja så har vi også en stor jobb foran oss.

Den nye avtalen innebærer blant annet at lærerne skal være mer på skolen. Og da er det viktig at arbeidsplassene til hver enkelt blir så god som mulig, sier Søgnen Heien.

Utdanningsforbundets fane henger i glassmonter i lokalene i Drammen.

Utdanningsforbundet i Buskerud er forberedt på streik, men mener det viktigste er at alle stemmer.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

På mange skoler deler mange lærere kontor og det er ikke like lett å skjerme seg dersom alle telefoner med foresatte og annet skal foregå innenfor arbeidstida.

Få utmeldelser til nå

Med over 159.000 medlemmer er Utdanningsforbundet landets suverent største fagforening for pedagoger, og den nest største fagforeningen i Norge.

Fagforeningen organiserer lærere og ledere i skole, barnehage og voksenopplæring, lærerstudenter, lærerutdannere og ansatte i pedagogisk støttesystem.

Kompromisset rundt 7,5-timersdagen i den nye tariffavtalen har blant annet ført til at medlemmer har meldt seg ut.

– Vi har ikke oversikt for Buskerud, men sist uke var det 130 på landsbasis. Så det har ikke vært noen dramatisk utmelding som følge av den nye tariffavtalen.