Føler seg urettferdig behandlet

Operasjonsledere hos politiet i Drammen føler det urettferdig at de ikke får dekket reiseutgifter når jobbene deres flyttes til Tønsberg. Flere ansatte i det nye politidistriktet får kompensert slike utgifter., skriver Politiforum. Forskjellen er at operasjonslederne har søkt stillingene i Tønsberg frivillig.