Føler seg ikke trygge på drikkevannet

Beboere på Utstranda frykter at drikkevannet deres forurenses av kloakk fra kloakkrenseanlegget på Utøya. Nå drikker de kun kjøpevann, og ikke vann fra springen.

Dei nærmaste naboane til Utøya sit ute på verandaen

Utstranda velforening føler seg ikke trygge på å drikke vannet fra springen sin.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Det har rent kloakk ut i Tyrifjorden etter at mange mennesker har brukt anlegget. Renseanlegget på Utøya er ikke dimensjonert for store arrangementer.

Tyrifjorden er badevann, men det er også drikkevannet til de lokale som bor langs fjorden. I tillegg er Holsfjorden, som er en fjordarm av Tyrifjorden, reservevannkilde for både Asker, Bærum og Oslo.

Føler kommunen ikke tar dem på alvor

Selv om det er satt i gang tiltak, er beboerne redde for at det kan skje igjen.

Maria Holtane-Berge

Maria Holtane-Berge, leder i Utstranda velforening, sier de har jobbet med problemet i fire år.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Maria Holtane-Berge er leder av Utstranda velforening. Hun sier beboerne er frustrert fordi hun føler kommunen ikke gjør noe.

– Siden 2015 har vi jobbet for å få gjort noe med problemet. Vi har henvendt oss til Hole kommune, men synes ikke det blir gjort noe. Vi hadde tidligere en god dialog med en saksbehandler som sluttet tidligere i år. Etter det har det ikke skjedd noe, sier Holtane-Berge.

NRK har vært i kontakt med Hole kommune. De hadde ikke anledning til å stille opp på intervju. I en e-post svarer Ingri Thingelstad at de ikke har hatt kapasitet til å gjøre noe med saken, men skal undersøke den så snart som mulig.

Har gjort tiltak

Jørgen Watne Frydnes

Jørgen Frydnes, daglig leder i Utøya as.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Daglig leder i Utøya, Jørgen Frydnes, sier sist det rant kloakk ut i fjorden var i forbindelse med AUFs sommerleir sommeren 2017. Etter det er det gjort flere tiltak for at kloakk ikke skal renne rett ut.

– Blant annet setter vi opp mobile festivaldoer når det er arrangementer på øya. På sikt ønsker vi også å koble oss på det kommunale kloakkanlegget hvis kommunen utvider det offentlige vann- og avløpsnettet langs Utstranda, sier Frydnes.

– I tillegg har vi en serviceavtale med Biovac som overvåker anlegget, sier Frydnes som mener det ikke er grunn til bekymring.

Oversiktsbilete av utøya teke frå land

Beboerne har opplevd at vannet i springen lukter vondt når det er mye aktivitet på øya.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Føler seg ikke trygge

Beboerne er likevel redde for at det skal skje utslipp av kloakk igjen, og at det skal forurense drikkevannet deres.

– Vi håper kommunen snart tar tak i dette, og at Utøya kobles på det kommunale kloakkanlegget. Det er det vi ønsker, sier Holtane-Berge.

Vet dere om noen har blitt syke av utslippene?

– Vi har hørt om noen som har fått vondt i magen, men det er ikke påvist noen sammenheng her.

Maria peikar på området der kloakken kjem ut i fjorden

50 meter ut i fjorden fra Utøya ligger ledningen fra renseanlegget. 100 meter fra land ligger ledningen som henter vann til beboerne.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Men Tyrifjorden er en stor innsjø, og den er svært dyp, og vannet renses jo før det kommer til springen?

– Det er ikke lov å slippe kloakk ut i vannet, så enkelt er det, sier Holtane-Berge.

– Jeg koker vannet når jeg skal bruke det. Bare tanken på at det kan være E-coli-bakterier i drikkevannet er vanskelig for mange, sier Maria Holtane-Berge.