Flytter 20 biler fra Drammen Taxi

Konkurransen blant taxiselskapene i Drammen øker. Fylkeskommunen har godkjent at to brødre får overføre alle sine 20 biler fra Drammen Taxi til konkurrenten Star Taxi. Drammen Taxi mener dette kan føre til at selskapet får problemer med å holde sine avtaler om pasient- og elevkjøring. Fylkeskommunen mener overføringen vil gi økt konkurranse og et bedre tilbud til kundene.