NRK Meny

Flinke jegere i Nordfjella

Jegerne i Nordfjella tok et krafttak i årets villreinjakt. Som et ledd i bekjempelsen av skrantesjuke, la myndighetene opp til en stor kvote i høst. Jegerne felte til sammen 642 villrein, og det er nesten dobbelt så mange som året før. Det ble tatt prøver av alle felte dyr, og hos tre av dem ble det påvist skrantesjuke.