NRK Meny
Normal

Flest voldssaker i Konfliktrådet

Slåssing, slag og spark er saker som oftest sendes til Konfliktrådet i Buskerud.

Leder for Konfliktrådet i Buskerud, Alf-Sigmund Larsen.

Leder for Konfliktrådet i Buskerud, Alf Sigmund Larsen.

Foto: Kristina Høyer / NRK

Tallene for 2014 viser at 69 av sakene som ble behandlet i Konfliktrådet omhandler vold. Deretter følger 52 saker om skadeverk, 48 om butikktyveri og 47 såkalte nærmiljøkonflikter. Dette er som regel konflikter mellom naboer som omhandler støy, trær og fellesområder.

Det samlede sakstallet har hatt en liten nedgang, fra 329 i 2013 til 324 i fjor.

– Det er samme tendens som i resten av landet og må sees i sammenheng med nedgangen i anmeldte politisaker, skriver konfliktrådsleder Alf Sigmund Larsen i en pressemelding.

Anbefaler konfliktrådet

Hovedtyngden av de påklagede er i tenårene eller tidlig i tjueårene.

I en brukerundersøkelse oppgir partene at konfliktråd i all hovedsak var et godt valg i deres situasjon. De fleste partene svarer at de vil anbefale konfliktråd til andre.

Konfliktrådene på landsbasis behandlet 7006 saker i løpet av 2014, en nedgang på 3,4 prosent. Voldssaker var den største kategorien i 2014 med 1541 saker.