NRK Meny
Normal

Flere tog gir færre stopp

Flere små stasjoner langs Spikkestadbanen i Buskerud må legges ned hvis det skal bli flere togavganger, viser et mastergradsstudie.

 

Spikkestadbanen kan få færre stasjoner
Foto: Mari Hvamb / NRK

Skal det bli flere togavganger, kommer det til å bli færre små stasjoner. De kommer rett og slett til å bli lagt ned, går det fram av en mastergradsstudie som sivilingeniør Harald Monsen nettopp har avsluttet.

Folket protesterer

Folk i Røyken som NRK har snakket med synes det vil være fint med flere togavganger, men liker ikke planene om å legge ned stasjonene Åsåker og Hallenskog. Der bor det blant annet skolebarn som tar toget til skolen, og på Hallenskog er det et stort boligfelt som gjør at folk kan gå rett på toget. For det er mange som bor i Røyken og pendler med toget mot Oslo.

 

Harald Monsen
Foto: Mari Hvamb / NRK

Avgang hver halvtime 

Oppgaven til Harald Monsen har hatt som overskrift "Utvikling av eksisterende og planlegging av ny jernbane på strekningen Asker - Spikkestad -Drammen". Både NSB, Jernbaneverket og Røyken kommune er opptatt av at Spikkestadbanen skal få oftere avganger og halvtimesruter store deler av dagen.

Men, foreløpig er det bare Monsen som har konkludert med hva som må til for at det skal skje.

-For å få togavganger hver halvtime, må togene bruke mindre tid mellom Heggedal og Spikkestad. Derfor må det bli færre stopp underveis, sier han. Det betyr i såfall at toget må slutte å stoppe på de to mindre stasjonene Åsåker og Hallenskog.

Ja takk, begge deler

Rådmann Bjørn Orhagen i Røyken kommune sier at kommunen ønsker en utvikling av Spikkestadbanen. Det ligger inne i kommuneplanen. Orhagen mener det må bli opp til politikerne å velge oftere avganger og færre stoppesteder, eller færre avganger og stoppesteder som i dag.

-Vi vil helst ha begge deler sier Orhagen.

Jernbaneverket jobber også med hvordan det skal bli hyppigere avganger på Spikkestadbanen, men deres konklusjon kommer utpå høsten.

Harald Monsen tror Jernbaneverket kommer til samme konklusjon som han.

- Hvis det skal gå tog hver halvtime må togene ha færre stopp.