NRK Meny

Flere tjern stengt for krepsing

I helgen starter årets krepsesesong, men flere tjern i Drammen er stengt for krepsing. Landfalltjern, Blektjern og Kloptjern er stengt for krepsing for å sikre at bestanden øker. Krepsesesongen varer over hele landet fra 6. august til og med 14. september. I Steinsfjorden og Tyrifjorden varer krepsefisket i sju dager fra 10. august.