Flere tilfeller av dyremishandling

Det har vært en økning i antallet bekymringsmeldinger som Mattilsynet i Buskerud får inn om dyremishandling.

Det ble meldt om rundt 600 tilfeller av dyremishandling i fjor mot rundt 400 tilfeller i 2011.

Distriktssjef i Mattilsynet i Drammensregionen, Rita Aina Kvennejorde, sier at det er flest meldinger om smådyr som hund og katt.

- Men det kommer også inn bekymringsmeldinger om hester som ikke får godt nok stell, sier Kvennejorde.