NRK Meny
Normal

Flere stillinger til mobbeombudet

Fylkestinget vil styrke mobbeombudet i Buskerud. Det åpnes for flere stillinger ved kontoret, opplyser Trond Johansen, gruppeleder for Krf.

Skolegården utenfor Revheim ungdomsskole
Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

– Det er begrenset hvor mye ressurser mobbeombudet har til å føge opp sakene sine, sier Trond Johansen, gruppeleder for Krf i fylkestinget.

Per i dag har mobbeombudet mye å gjøre med saker i den videregående skolen.

Utredning først

Johansen sier det er kommuner som ønsker et samarbeid med fylkeskommunen om bruken av mobbeombudet. I forbindelse med budsjettet er det foreslått å utrede en utvidelse av funksjonen.

Trond Johansen

Trond Johansen sier det er kommuner som ønsker et samarbeid med fylkeskommunen om bruken av mobbeombudet.

Foto: Irene Lislien

– Da snakker vi om flere stillinger som kan fylle opp dette antimobbearbeidet. Det dreier seg om å se helt fra barnehage, gjennom grunnskolen og inn i videregående skole.

Penger?

– Har dere bevilget mer penger til mobbeombudet?

– Nei vi har ikke det, vi har en million som dekker en stilling. Vi har bedt om en utredning som jeg regner med foreligger neste halvår. Når budsjettet skal revideres i juni er det muligheter for å kunne tilleggsbevilge noen penger.

Bodil Jenssen Houg er landets første mobbeombud, en stilling som ble opprettet av fylkespolitikerne i Buskerud.

Forebyggende

Ombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt.

Mobbeombudet skal i første omgang sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter og skal være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig.

Spleiselag

Trond Johansen utelukker ikke et spleiselag med kommunene hvis mobbeombudet skal utvides. Drammen kommune skal ha ytret ønske om et slikt samarbeidt, der de vil være med å spleise på en 10 - 20 prosent stilling.

– Jeg ser at det er et behov på skolene, for å ha noen som kan komme og følge opp saker litt over tid. Også etter at saker har blitt løst. Det er et tidkrevende arbeid og det har ikke jeg tid til innenfor den rollen jeg har nå, sier Bodil Jenssen Houg.

Det er avgjørende at det er kvalitet i dette arbeidet legger hun til.