NRK Meny

Flere søker erstatning

Norsk pasientskadeerstatning har hatt en økning i antall saker i første kvartal fra pasienter i Buskerud. Sammenlignet med samme periode i fjor er økningen på 17 prosent, fra 60 til 70 saker. For landet er økningen på 26 prosent. Økningen forklares med at stadig flere kjenner til og søker erstatning etter feilbehandling.