Flere med innvandrerbakgrunn stiller til valg

– Jeg håper dette vil øke valgdeltakelsen blant innvandrere, sier Sylo Taraku (Ap), som er én av flere nye kandidater på listene.

Sylo Taraku

– Jeg måtte tenke meg godt om da jeg ble spurt om å stå på Arbeiderpartiets liste, sier Sylo Taraku.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Valglogo

Andelen politikere med innvandrerbakgrunn nasjonalt ligger på 4,2 prosent. Det tilsvarer en økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med lokalvalget i 2011, viser tall fra SSB.

– Jeg opptatt av å øke valgdeltakelsen blant innvandrere, spesielt blant de med bakgrunn fra Balkan, som deltar i veldig liten grad ved et valg, sier Sylo Taraku.

Taraku står nå på 27.-plass på lista til Drammen Arbeiderparti.

Øker valgdeltakelsen

Drammen er en by der hver fjerde innbygger har minoritetsbakgrunn, og forskere tror at innvandrerkanditater på listene øker valgdeltakelsen blant personer med minoritetsbakgrunn.

Selv kom Taraku hit som asylsøker fra Kosovo 18 år gammel. I dag er han statsviter. Han måtte tenke seg godt om da han fikk spørsmålet om å stå på ei liste.

– Da Torgeir Micaelsen spurte meg, var jeg usikker. Jeg brukte lang tid på å tenke meg om. Men jeg er sikker på at arbeiderpartiet er mitt parti, så jeg sa ja.

– Håper valgdeltakelsen blir høyere enn sist

Amrit Paul Singh er også opptatt av å få personer med minoritetsbakgrunn til å bruke stemmeretten sin.

Amrit Paul Singh

Amrit Paul Singh håper valgdeltagelsen blir høy i høst.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Jeg håper valgdeltakelsen blir høyere enn sist.

Singh er siviløkonom og jobber ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. Han kom til Norge som 16-åring fra India.

– Har du sjans til å komme inn i bystyret neste år?

– Ja, det er realistiske muligheter. Men da må jeg stå på, sier Singh, som nå står på 34.-plass på Høyres liste i Drammen.