Flere kan få databriller

Selv om flere hundre tusen nordmenn kan få gratis databriller er det mange som ikke vet om den nye ordningen ifølge Optikerforbundet. I fjor fikk nesten 400 000 butikkansatte rett til slike briller da reglene ble endret. Men reglene gjelder for alle som jobber ved skjermer av en viss størrelse og mange flere arbeidstakere kan nå kreve det samme.