Flere kan bli syke av eget brønnvann

RINGERIKE (NRK): Etter den ekstreme tørken i sommer kan bakterier, avføring fra dyr og døde smådyr havne i drikkevannet ved kraftige regnskyll. Mattilsynet oppfordrer alle som har private brønner om å sjekke vannet nøye.

Mattilsynet anbefaler folk å kontrollere private brønner

Anita Klemensdottir i Mattilsynet følger med når Karen Dale Juvet kontrollerer brønnen som kan få dårlig vann etter den tørre sommeren.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Rundt 600.000 nordmenn får drikkevannet fra egne brønner eller små vannforsyningssystemer. Nå bør alle som har hatt ekstremvarme og tørke i sommer sjekke vannet, sier seniorinspektør Anita Klemensdottir i Mattilsynet.

Anita Klemensdottir, seniorinspektør i Mattilsynet

Anita Klemensdottir, seniorinspektør i Mattilsynet

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Vi er redde for at folk skal bli syke av drikkevannet sitt. Mye regnvann på uttørka jord kan føre til dårligere kvalitet på drikkevannet.

Mattilsynet er bekymret for at kraftige regnskyll skal kunne dra med seg jord, døde smådyr eller bakterier fra dyreavføring ned i brønnvannet via sprekker eller andre åpninger.

– Man bør åpne brønnen og kikke ned etter døde dyr og følge med på avvikende lukt og smak på vannet. Det kan også være fornuftig å ta en vannprøve.

Måtte sende bort klesvasken

Karen Dale Juvet

Karen Dale Juvet kan ikke huske at det noen gang har vært så lite vann i brønnen som denne sommeren.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Karen Dale Juvet i Modalen i Ringerike kommune i Buskerud har en brønn som vanligvis gir nok vann til alt på gårdsbruket.

– Jeg kan ikke huske at det har vært en sommer med så lite vann i brønnen. For første gang har jeg måttet sende bort klesvasken fordi det ikke har vært nok vann.

I brønnen hennes kan man så vidt skimte vann langt nede i dypet. I såkalte normalår står vannet adskillig høyere. Og hun har aldri vært bekymret for hverken kvaliteten eller om det er nok.

Brønn med drikkevann

Aldri har det vært så lite vann i brønnen hos Karen Dale Juvet i Modalen.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Men i år er det annerledes på grunn av den ekstreme tørken. Når vannet fylles opp igjen kan det gjøre folk syke.

Sjekk jevnlig

I tillegg til å sjekke brønnen etter kraftige regnskyll, oppfordres det generelt til å sjekke vannkilden et par ganger i året. Etter snøsmelting og før frosten kommer.

Hos Karen Dale Juvet er drikkevannet klart og har god smak. Det er heldigvis ingen ting som tyder på at vannet i brønnen ble forurenset etter det kraftige regnværet nylig.

– Heldigvis ser det bra ut. Jeg sjekket brønnen etter regnskyllet, men har ikke tenkt på å sjekke også andre ganger. Men nå skal jeg sjekke jevnlig slik Mattilsynet anbefaler.

Folk som har brønn bør sjekke vannet jevnlig

Brønnlokket må av og kvaliteten må sjekkes jevnlig oppfordrer Mattilsynet.

Foto: Anette Skafjeld / NRK