NRK Meny
Normal

Fem prosent av barna fattige

Drammen er den kommunen etter Oslo som har flest fattige barn.

Fem prosent av barna i Drammen lever under fattigdomsgrensen. Det kommer frem i en rapport som Høgskolen i Vestfold og Drammen kommune har laget.

Liv Gjønnes, som er leder av senter for oppvekst i Drammen, sier barnefattigdommen finnes i flere deler av byen.

- Det er tre hovedgrunner til at denne statistikken slår ut slik den gjør. Vi har en større andel av enslige forsørgere, en større gruppe av innbyggerne våre har en minoritetsspråklig bakgrunn, og vi har en befolkningssammensetning med lavere utdanningsnivå enn andre kommuner vi sammenligner oss med, sier hun.

Vil se på nærmiljøet

Gjønnes sier de vil ta tak i to hovedfaktorer for å bedre på situasjonen.

- Vi vil videreutvikle nærmiljøtiltak i byen. Det andre er å utvikle en høyere kompetanse, slik at de som jobber innenfor Drammen kommune  med disse barna, får en så høy kompetanse som mulig, sier hun.