Fastsatte offisielle grenser med Google Earth

En pensjonist fastsatte nøyaktige offisielle grenser for sju afrikanske land med Google Earth, for en tiendedel av normale kostnader.

Fastsatte sjøgrenser

Google Earth overrasket kartspesialisten.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Å fastsette et lands offisielle territorialgrenser til sjøs er ingen spøk. Det er dyrt og tidkrevende, men den pensjonerte sjefingeniøren i Kartverket, Bjørn Geirr Harsson tenkte helt nytt og fant en metode som viste seg like god og nøyaktig, til en brøkdel av hva det normalt koster.

Og jobben har han i stor grad gjort hjemme i sin egen stue på Sundvollen i Hole.

Ingen lek

– Vi svever over jorden i 400 kilometers høyde, så stuper vi ned og ser først konturene av landene som her i Mauritania, og ettervert dukker kystlinjen opp. helt tydelig og detaljert.

Bjørn Geirr Harsson

Bjørn Geirr Harsson

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Bjørn Geirr Harsson viser oss hvordan han bruker et helt vanlig tilgjengelig verktøy på nettet, Google Earth, for å hjelpe seg å beregne territorialgrensene til havs. Og dette er ikke noe lek, for det er de helt nøyaktige offisielle grensene det er snakk om.

Imponerende nøyaktighet

Han trodde han måtte ut med fly, fotografere og så måle mot koordinater, slik de alltid har gjort. Da ville dette kostet rundt 30 millioner kroner. Men, så viste det seg at Google Earth som er helt gratis, har vært helt ypperlig å bruke til dette formålet. Det er utrolig nøyaktig. Han er helt sjokkert over det.

– Jeg må si jeg er veldig overrasket. Jeg regnet jo med at koordinater med 50 til 100 meters nøyaktighet burde man jo få til, men at vi kommer ned på fem seks meter over alt på jorden er veldig overraskende, og at dette er tilgjengelig for alle og helt gratis er imponerende, sier Harsson.

Internasjonalt regner man med at en sjøgrense skal være oppgitt med en nøyaktighet på 30 meter, og fem-seks meter er langt bedre enn dette.

Beregner grensene

Det den pensjonerte sjefingeniøren har gjort er å finne den såkalte grunnlinjen langs kysten. Det vil si en sammenhengende linje rundt kysten som er rette linjer trukket mellom kystens ytterpunkter, inklusive øyer, holmer og skjær som ikke overskylles av bølger ved lavvann. Når det er gjort starter den egentlige jobben.

– Da må vi bruke grunnlinjedataene til å beregne den egentlige sjøgrensen, og det har kartverket utviklet svært effektive programmer til å gjøre, forteller han.

Google Earth har spart ham og Kartverket store summer. Han har greid å gjøre jobben for ca. tre millioner kroner. Det er en tidel av hva det normalt koster.

Akseptert som offisielle grenser

Nå har de sju landene i Vest-Afrika fått nye territorialgrenser og flere av dem har fått råderett over betydelige havområder. Og nå blir Harssons beregninger akseptert som offisielle grenser.

– Det er nok håpet om å sikre seg retten til olje og andre ressurser som fremstår som det viktigste for myndighetene i disse landene, men det legger ikke jeg meg bort i. Jeg er bare imponert over at jeg kan sitte hjemme i stua mi her på Sundvollen, og gjøre så avansert arbeid, sier den pensjonerte kartspesialisten,