Foreldreprotest førte fram

Fakkeltog mot barnehagekutt i Hole kommune onsdag ettermiddag gav resultater.

Fakkeltoget foran herredshuset i Hole.

Mange møtte opp for å vise sin misnøye med kutt i barnehagesektoren i Hole.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Høyre klarte å hoste opp 1 million kroner ekstra til barnehagesektoren i Hole kommune. Det kom fram på Formannskapsmøtet i Hole kommune onsdag kveld.

Nærmere 200 barn og voksne i fakkeltog for å protestere mot at 2,2 millioner kroner skulle kuttes i barnehagesektoren i Hole kommune onsdag ettermiddag.

Det ville betydd 24 færre kommunale barnehageplasser høsten 2015. Men nå vil politikerne altså kutte 1 million kroner mindre enn først varslet.

Se video av fakkeltoget nederst i saken.

– Ikke helt fornøyd

Men foreldrene er fortsatt bekymret og leder i SAU, samarbeidsutvalg for barnehagene, Magne Lilleland-Olsen, sier de ikke er helt fornøyde.

– Det er et skritt i riktig retning, men vi hadde håpet at barnehagene skulle bli skånet fra kutt. Det blir interessant å se hva styrerne i barnehagene sier når de ser den praktiske konsekvensen. Det er ikke mange andre plasser å kutte enn i bemanning, så noe påvirket blir man av dette også, sier Lilleland-Olsen.

Hole kommune

Leder i SAU, Magne Lilleland-Olsen (t.v.) sammen med Sjur Tandberg, varaordfører i Hole.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

For selv om Høyre nå foreslo å gi redusere kuttet med 1 million, vil barnehagesektoren fortsatt gå glipp av 1,2 millioner.

– Dette skal opp i kommunestyret på mandag, og er da vil det bli endelig vedtatt. Tror du det kan bli enda mindre kutt i barnehageposten da?

– Det går an å håpe at man finner muligheter for ytterligere kutt i kuttene, men det vil tiden vise. Vi har sagt fra tydelig, og vi håper de tar det med i betraktning, sier Olsen.

De frykter lavere voksentetthet og sier at enhver reduksjon i bemanningen gir mindre mulighet for å se det enkelte barn.

– Vi har ikke noe mer å gå på, sier Lilleland-Olsen.

– Ikke ytterligere kutt

Varaordfører i Hole Høyre, Sjur Tandberg, tror ikke de klarer å styrke barnehagebudsjettet noe mer utover den ene millionen.

– De får tilbake nesten halvparten av kuttet. Grunnen til det er at vi allerede bruker lite på barnehager i forhold gjennomsnittet i Norge. Derfor har vi blitt enige om at nedskjæringene i barnehagene bør samsvare mer med resten av barnehagene i landet, sier Tandberg.

Når noen områder får mer må andre kuttes. Det betyr at SFO blir litt dyrere, og kulturskolen blir dyrere. Kuttet på kulturskolen blir 600 000 kroner. Det mener varaordføreren er uheldig.

– Deler av det tas inn igjen ved at de som går der må betale litt mer, men det blir også nedskjæring, og det er synd fordi kulturskoletilbudet har vært utrolig bra i Hole.

Blant annet blir det mindre instrumentalundervisning på kulturskolen.

Mistet Thon som inntektskilde

Velstandskommunen Hole har hatt gode skatteinntekter fra en av Norges rikeste menn, Olav Thon. Men etter at han ga bort 25 milliarder av formuen sin til en stiftelse, måtte kommunen belage seg på et underskudd.

Se video av fakkeltoget her:

Mer enn 200 barn og voksne møtte opp for å vise sin misnøye mot kutt i barnehagesektoren i Hole kommune.

Fakkeltoget startet ved Vik skole og gikk mot Hole Herredshus onsdag ettermiddag.