NRK Meny

Får ikke skyte ulv i Finnemarka

Fylkesmannen har avslått en søknad fra Finnemarka Beitelag om fellingstillatelse på ulv. Avslaget er begrunnet med at det har gått lang tid siden ulv er påvist i området og distriktet for øvrig. Fylkesmannen vil følge situasjonen nøye, og vil gi fellingstillatelse raskt, hvis det likevel skule vise seg å være nødvendig. Nærmere 7 .000 sau og lam slippes i disse dager på beite i Finnemarka og skadepotensialet er stort.