Spanske sykepleiere får ikke norskopplæring

Spanske sykepleiere på norske sykehus kan bli like vanlig som svenske og danske er i dag. Men ved Drammen sykehus forventer man at spanjolene selv lærer seg norsk. Sykepleierforbundet er kritiske.

Sykepleier

Mangel på sykepleiere i Norge gjør at Vestre Viken drar til Spania på sykepleierjakt.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Det er travelt for sykepleierne ved akuttmottaket på Drammen sykehus.
Pågangen av pasienter er stor, derfor har også Vestre Viken i mange år rekruttert utenlandsk arbeidskraft for å dekke opp for mangelen av norske sykepleiere.

Men nå er det slutt på få hjelp fra nabolandene. I Drammen ser de nå se til Sør-Europa for hjelp.

– Vi har for få sykepleiere. Generelt så bruker vi ganske mange vikarer i løpet av året, særlig nå på sommeren. Vi bruker hovedsakelig sykepleiere fra Sverige, noen fra Danmark og noen fra Island, forteller rekrutteringskoordinator i Vestre Viken, Birgitte Eidsten Tollersrud.

– Nå er det mangel på sykepleiere i Sverige, og Sverige tilbyr høyere lønninger til sine helsearbeidere. Norge skal ikke støvsuge markedet der borte.

Til Spania på sykepleierjakt

Birgitte Eidsten Tollersrud

Birgitte Eidsten Tollersrud, rekrutteringskoordinator i Vestre Viken Helseforetak.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Derfor reiser en delegasjon fra sykehuset til Spania denne uken i håp om å kunne rekruttere noen av dem til Norge.

– Vi skal på en rekrutteringsmesse i Zaragoza i Spania. Vi vet at det har vært en finanskrise og fortsatt er økonomiske utfordringer i Spania, noe som gjør at det er vanskelig å få jobb for sykepleiere.

– Vi har 6 spanske sykepleiere i dag som jobber på Drammen sykehus, og det fungerer veldig fint, det kommer også to nye sykepleiere til Bærum sykehus på mandag, sier Tollersrud.

Tøff start for sykepleierne

Ifølge Eures Spain, det europeiske jobbnettverket, som blant annet driver rekruttering av helsearbeidere fra Spania til Norden, så er det om lag 20 000 sykepleiere i Spania som er arbeidssøkende. Det regner med at 15 til 20 prosent av disse ville vurdert en jobbmulighet i Norge.

Men for de spanske sykepleierne kan det bli en tøff start på en norsk tilværelse. Vestre Viken har valgt å ikke gi de spanske arbeiderne norskopplæring.

– Det har blitt lettere å rekruttere fra resten av Europa de siste årene, fordi utdannelsene er mer samkjørte. Vi får mange advarsler fra Sør-Europa om at sykepleierne ikke kan norsk, men de vi har rekruttert til nå kan norsk, og det er en stor interesse for å lære skandinaviske språk i Sør-Europa, sier Tollersrud.

Gir ikke norskopplæring

– Vi har lagt oss på en linje hvor vi ikke skal gi dem språkundervisning, det er noe vi forventer at de tar selv. Vi må lete etter de som allerede kan norsk, for særlig innen pasientrettet arbeid, så er det viktig å kunne språket, forteller Tollersrud.

Eli Gunhild Bye

Eli Gunhild Bye, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Dette får Eli Gunhild Bye, leder i Norsk Sykepleierforbund, til å reagere.

– Hvis man skal bli ansatt som helsepersonell i Norge så forutsetter det at man har et godt språk som pasientene kan forstå. Reglene forutsetter at arbeidsgiver tar ansvar og sørger for at de som blir importert hit har den språkkunnskapen de trenger.

– Lys ut flere hele stillinger

I Norsk Sykepleierforbund mener de imidlertid at det finnes andre og bedre måter for å løse den store sykepleierkrisen.

– Vi har store arbeidskraftreserver i Norge. 50 prosent av sykepleiere jobber deltid i dag. Vi har gjort en undersøkelse som viser at halvparten av stillingene som lyses ut er deltidsstillinger, så her må arbeidsgiver gjøre en jobb for å lyse ut hele stillinger, sier Bye.

– Det er stor mangel på helsepersonell over hele Europa, og verden for øvrig. Når vi vet at vi har såpass stor arbeidskraftreserve med sykepleiere som jobber i deltidsstillinger, så er det en mye bedre løsning å lyse ut hele stillinger. Mange av dem som jobber i deltidsstillinger i dag ønsker å gå opp i stillingsprosent, sier Bye.