Stort fakkeltog mot flyktningplaner

Rundt hundre mennesker gikk tirsdag kveld i fakkeltog fordi de ønsker å begrense antall flyktninger som UDI vil bosette i de gamle høgskolelokalene på Raumyr.

Beboere på Kongsberg går i fakkeltog fordi de ikke ønsker 1000 flyktninger til Raumyr.

Fakkeltoget endte opp på rådhuset, der det ble holdt appeller.

– Vi er bekymret for at det skal komme så mange mennesker på et lite område, sier initiativtaker bak fakkeltoget, Geir Lundheim.

Utlendingsdirektoratet har søkt Kongsberg kommune om bruksendring for den gamle høyskolen på Raumyr til akuttmottak for inntil 1000 flyktninger. Kongsberg kommunestyre har tidligere vedtatt et øvre tak på 300 flyktninger på stedet.

Geir Lundheim

Mange støtter Geir Lundheim i å begrense antall flyktninger til Raumyr.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Ifølge Lundheim ligger det tre barnehager og en skole i området rundt. Beboerne er først og fremst bekymret for at det skal skje noe med de mange barna som bor rett i nærheten.

– Det kan være folk med traumatiske opplevelser som kommer hit. Når man ser i mediene hva som skjer andre steder, er det klart man blir bekymret, sier Lundheim.

Reagerer på antallet

Fakkeltog

Budskapet fra deltakerne i fakkeltoget var klart. De sier nei til 1000 flyktninger på Raumyr.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Han framhever at de ikke er imot at de tidligere høgskolelokalene skal tas i bruk til akuttmottak. Det er antallet flyktninger som skremmer dem, og de mener det er viktig å markere sin motstand med et fakkeltog.

– Dette har ikke noe å gjøre med at vi ikke ønsker å hjelpe flyktningene, men vi mener det blir for mange på et lite område, sier Lundheim.

Heller ikke frivillige vil ha så mange

De aller fleste NRK har vært i kontakt med tirsdag mener 1000 flyktninger på Raumyr er for mange.

Det gjelder også de som er innstilt på å hjelpe flyktningene med aktivitetstilbud, klær, hygieneartikler og andre ting flyktningene mangler.

Marianne Kjenås

Marianne Kjenås er en av mange frivillige som er klare til å hjelpe flyktningene.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Vi ser ikke på det som heldig, og vi støttet kommunen når de har satt et tak på 300, sier Marianne Kjenås i Refugees Welcome to Kongsberg.

Hun mener de frivillige vanskelig kan ta seg av opp mot 1000 flyktninger, selv om de er innstilt på å gjøre det de kan for å hjelpe.

– All erfaring tilsier at mindre mottak er enklere å håndtere og er langt mer hyggelig enn store mottak, sier Kjenås.

Innen kort tid vil utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg ta stilling til søknaden fra UDI om bruksendring for høgskolelokalene. Hvis utvalget fastholder politikernes tak på 300 flyktninger, vil UDI trolig anke saken videre til Fylkesmannen.