NRK Meny

Færre på avklaringspenger

Færre personer mottar arbeidsavklaringspenger. I fjor var det nesten 3500 færre som mottok denne type stønad enn året før. Mens nedgangen på landsbasis er på 2,2 prosent, var nedgangen i Drammen på 5,1. Årsaken er at NAV stiller strengere krav til mottakerne, og driver tettere oppfølging av den som er syk og arbeidsgiver.