NRK Meny
Normal

Færre barn og unge mobbes

Det har vært en nedgang i mobbing i grunnskolen, viser elevundersøkelsen. – Det betyr at mange gjør en god jobb, sier landets første mobbeombud.

Vennelenke mot mobbing

RING MOT MOBBING: Rundt 300 elever holdt hender og lagde en lang vennelenke rundt Strømme skole i november.

Foto: Casper Lehland / NRK

3,9 prosent av elevene i grunnskolen sier de blir mobbet to eller tre ganger i måneden. Det er en nedgang på nesten tre prosentpoeng på to år. 406.000 elever har svart på undersøkelsen.

– Det viser at det er mange som gjør en veldig god jobb og at fokus på ledelse har virket, sier Bodil Houg, som var landets første mobbeombud.

Houg ble ansatt som mobbeombud i Buskerud fylkeskommune 1. januar 2013. Fredag er hun en av dem som møter blant andre statsminister Erna Solberg for å snakke om hvordan vi kan bekjempe mobbing i skolen.

Bodil Jenssen Houg

Bodil Houg er mobbeombud i Buskerud.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Mer ro i klasserommene

Mobbetallene var stabile fra 2007 til 2012, før en markant nedgang i 2013. Nedgangen fortsetter, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet (ekstern lenke).

– I fjor var ikke nedgangen så tydelig, fordi de hadde endret spørsmålene. I år er spørsmålene ganske like, og det betyr at vi kan sammenligne dem, sier Houg.

Undersøkelsen viser også en klar reduksjon i krenkelser og mindre uro i timene. 64 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene.

– Det betyr at det er mange som gjør en god jobb, sier Houg.

– Må fortsette arbeidet

Mobbeombudet mener at ledelsen ved skolene har et stort ansvar når det gjelder mobbing.

Petter Skarheim

Direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Det er viktig å holde fokus på skoleledelsen. Lærerstudenter må lære mer om mobbing. I dag er ledelse og konflikthåndtering en liten del av utdanningen.

Direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet sier det er viktig at skolene fortsetter arbeidet for å sikre alle barn et mobbefritt miljø.

– Dette viser at skolenes langsiktige arbeid mot mobbing og for et bedre læringsmiljø, gir resultater. Men selv om færre elever blir mobbet, er mobbing veldig alvorlig for barna det gjelder, sier direktør Skarheim til udir.no.