NRK Meny
Normal

Få influensatilfeller i vinter

Har du ligget syk før jul, er sjansene små for at du har hatt influensa. For bare et fåtall mennesker har fått påvist sykdommen denne vinteren.

Mann nyser

Det er ikke mange som har fått påvist influensa i Norge denne høsten. (illustrasjonsbilde).

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Folkehelseinstituttet (FHI) følger nøye med på influensaaktiviteten hvert år. Det blir gjort blant annet for å finne ut hva folk dør av. Norge deltar i et europeisk prosjekt som overvåker dødeligheten i hele Europa.

Ferske tall fra FHI viser at influensaaktiviteten ikke har passert den såkalte utbruddsterskelen i noen fylker.

Tallene baserer seg på folks legebesøk, enten hos fastlege eller legevakta. I hele landet har 0,7 prosent av dem som har besøkte legen den siste uka før jul, fått diagnosen influensalignende sykdom.

Se kart over hele landet her.

Noen flere sør i landet

I alt er det analysert 24.409 prøver denne høsten, og av disse har det blitt konkludert med at 808 personer hadde influensa. De reelle tallene for hvor mange som har fått influensa, er dermed langt lavere enn de menneskene som har fått diagnosen influensalignende sykdommer.

Blant dem som fikk påvist influensa gjennom laboratorieanalyser, var det flere som hadde en tilknytning til transitt- eller asylmottak. Prøvene har vist at de hadde samme typer virus som er påvist også ellers i befolkningen, skriver FHI.

Generelt er det noen flere som har fått diagnosen i sørlige deler av landet. Influensaaktiviteten har vært høyest i Hordaland opp mot jul.

Også ellers i Europa er det fortsatt lav aktivitet, selv om den flere steder har økt noe de siste ukene.