NRK Meny

Endelig anbefaling levert

I dag leverte politimester Christine Fossen sin endelige anbefaling til politidirektoratet om ny tjenestestruktur i vårt politidistrikt. For Buskerud innebærer det at det vil bli tjenestesteder og -enheter i Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Midtre Hallingdal, Nes og Flå, Hol, Nore og Uvdal, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Røyken og Hurum.

Politimester Christine Fossen
Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK