Her er det elevene som styrer utviklingssamtalene

Elever får mer og mer ansvar på utviklingssamtalene. På enkelte skoler styrer eleven hele samtalen.

ELEVEN STYRER: Andrea Helme Bere presenterer, mens mor og rektor hører på.

ELEVEN STYRER: Andrea Helme Bere presenterer, mens mor og rektor hører på.

Foto: Harald Inderhaug

Andrea Helme Bere i 6. klasse skal ha utviklingssamtale, men på Heia skole i Lier gjør de det litt annerledes enn det som er vanlig.

For det er eleven selv som styrer presentasjonen på storskjermen, mens læreren og foreldrene sitter og følger med.

– Det er best sånn som det er nå, for da får eleven selv snakket om hvordan de syns utviklingen er. Voksne vet ikke helt hvordan utviklingen er inne i elevens hode, sier Andrea.

Gode erfaringer

At eleven er ansvarlig for hele utviklingssamtalen er en stor kontrast til hvordan det var før, da de satt å hørte på de voksne snakke. Nettopp det er grunnen til at de har gjort om på samtalene, forteller rektor Nina Høglund.

– Vi har en tanke om at den som skal være i utvikling og læring, er den som må være i aktivitet.

Rektor Nina Høglund

FORNØYD: Rektor Nina Høglund forteller at elevene gleder seg mer til utviklingssamtalene nå enn før.

Foto: Harald Inderhaug

På Heia skole har de drevet med elvestyrte samtaler allerede et års tid. Her får elevene snakke om egen læring, forteller om hva de er gode til og mestrer, og se litt på hva de trenger å jobbe litt ekstra med.

Hvilke erfaringer har dere gjort dere så langt?

– Det vi merket aller først var at eleven har begynt å glede seg til elevsamtaler. Jeg sitter igjen med at det er en samtale de gleder seg til og ser frem til, sånn at de kan snakke om hva de er flinke til, sier rektoren.

Fornøyd elev og lærer

Elevstyrt utviklingssamtale er det flere skoler som nå tar i bruk. For Andrea sin del er det bare oppsummeringen med lærer Geir Andre Wahlquist og moren Anne Katrine Helme som gjenstår.

– Det gikk kjempebra. De tingene du sier til oss, som du syns er litt vanskelig og de tingene som du mestrer, er akkurat det samme som vi ser. Du er så flink til å se hva du må gjøre for å komme deg litt videre, sier læreren til Andrea.

Hva syns mor om denne formen for utviklingssamtale?

– Jeg syns det er en veldig fin form. Man får et godt innblikk i hva elevene lærer nå bedre enn før. Nå er det eleven selv som får presentere det hun føler at hun har lært og hvor hun føler hun står i utviklingen på skolen, sier Helme.

Andrea selv synes det er viktig å utvikle seg.

– Ja det er det, sier hun.

Hvilken retning er det du skal da?

–Oppover!