NRK Meny
Normal

Eldrebølgen spiser av skolebudsjettet

Distriktene vil slite mest med eldrebølgen i fremtiden. Allerede nå har kommuner sett seg nødt til å gjøre tiltak som går ut over de yngre.

Eldresenter
Foto: Paal Audestad/Aftenposten / Scanpix

– Hovedproblemet er at de eldre og pensjonistene gjerne blir igjen i kommunene, mens de yngre ofte flytter til de store byene.

Geir Conrad Tufte

Geir Conrad Tufte mener distriktskommunene kommer til å slite mest med eldrebølgen.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Det sier Geir Conrad Tufte. Han er førstelektor ved Høyskolen i Østfold og samfunnsekspert når det kommer til lokaldemokrati. Han mener dette er symptomatisk ikke bare for Norge, men også for hele Europa.

LES OGSÅ: FN advarer mot global eldrebølge

Kan skape sosiale skiller

– Det blir problematisk å opprettholde skoletilbudet når det er så få elever i distriktene. Disse pengene flyttes gjerne over til de eldre, og skoler kan da bli lagt ned og slått sammen, sier han.

Effekten av dette gjør at lange skoleveier legger til rette for at foreldre kan opprette privatskoler. Tufte frykter dette vil bane vei for større forskjeller i samfunnet.

Flytter penger

I Hurum i Buskerud merker de allerede eldrebølgen som om noen år for alvor vil skylle innover hele landet. Rådmann Georg Smedhus la torsdag frem budsjettet for 2015. Et budsjett hvor store deler av pengesekken er flyttet fra skole til eldreomsorg.

Politikere på nasjonalt nivå må til

Geir Conrad Tufte

– Vi blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. I tillegg opplever vi en nedgang i antall barn og unge, hvilket da gjør at vi må bevilge mer penger til de eldre og mindre til de unge, sier Smedhus.

Flere tiltak er gjort for å beholde og trekke til seg unge. Blant annet er det satset på nye attraktive boområder, det foregår oppussing av skoler, bygging av bytorg og forbedring av idrettshaller. Men Smedhus legger også til at det er viktig å satse på løsninger rettet direkte mot selve eldreproblematikken.

LES OGSÅ:

Vil ha debatt

– Det kan for eksempel være teknologi. Overvåkingssensorer som gjør at hjemmehjelpen ikke trenger å besøke om natten for å se hvordan det står til. Baderom med smarte dusjer som hjelper de eldre, slik at de ikke trenger en pleier. Enkle banale ting som gjør at eldre i større grad kan være trygge og klare seg selv, sier han.

Georg Smedhus

Rådmann Georg Smedhus har flyttet penger fra skoleposten til eldreomsorgen i Hurums budsjett for 2015

Foto: Olav Juven

Smedhus etterlyser også en større, nasjonal debatt.

– Jeg ser ikke det store, systematiske arbeidet som gjør at Norge skal være i stand til å møte eldrebølgen på en bra måte.

Må bygge boliger

Samfunnsekspert Tufte er langt på vei enig med Smedhus. Han sier at kortsiktige tiltak som omfordeling av midler vil hjelpe nå, men ikke i det lange løp, og roser Hurum for arbeidet mot å gjøre kommunen attraktiv for unge.

– Gode, rimelige boliger for de unge er veldig viktig. Det må være økonomisk mulig for unge som ønsker å slå seg ned i en kommune. Men jeg tror samtidig at det nok må politikere på nasjonalt nivå til for å løse denne utfordringen, avslutter han.