NRK Meny
Normal

Ekstra lærere for bedre norskkunnskaper

VIKERSUND (NRK): Norske elever er for dårlige til å lese. Nå skal flere lærere inn i skolen for å se om det løser problemet.

Elever ved Vikersund skole

Førsteklassingene ved Vikersund skole er ivrige i klasserommet. Til høsten får halvparten av neste års førsteklassinger en ekstra lærer.

Foto: Roger Lien / NRK

– Lo-ko-mo-tiv. Hvis dere deler opp ordet i en og en stavelse, så blir ikke ordet fullt så langt.

Lærer Lise Martinsen på Vikersund skole har norskundervisning med elevene i klasse 1B. Som en av 150 skoler, får de fra høsten en ekstra lærer i førsteklasse.

I et forsøk som går over hele landet, er målet at elevene skal få bedre leseferdigheter. Det er en god nyhet for lærerne på Vikersund skole.

– Vi ser at små barn trenger tett oppfølging. Noen av dem er bare fem år når de begynner på skolen, så tett oppfølging ved skolestart er kjempeviktig, sier Lise Martinsen.

Sammenligner to førsteklasser

Lise Martinsen

Lærer Lise Martinsen gir elevene gode tips for hvordan de lettere kan lese lange ord.

Foto: Roger Lien / NRK

En av de to førsteklassene som starter opp til høsten får en ekstra lærer. Den mener Martinsen kan bedre mulighetene til å dele opp klassen i mindre grupper.

– Da kan vi ha lesekurs og gi elevene tettere oppfølging. Nå er vi en stor gjeng på 26 elever. Det sier seg selv at hver elev ikke får mange minutter gjennom en skoledag, sier Martinsen.

Den andre førsteklassen ved Vikersund skal bare ha en lærer, slik som i dag. Etter fire år med en ekstra lærer, kan man få svaret på om det er flere lærere som må til for å få opp leseferdighetene.

Les også:

Spent på prosjektet

Vikersund skole skal følges tett av Universitetet i Stavanger som leder forsøket med flere lærere. Det passer godt i Modum kommune som trenger å gi elevene et løft i lesing.

Kjølv Eidhammer

Undervisningssjef Kjølv Eidhammer ser fram til prosjektet.

Foto: Roger Lien / NRK

– Vi er midt i en fase der vi skal jobbe med skoleutvikling. Elevene våre skårer ikke så godt som vi ønsker. Vi håper at de skal få mer ut av skolegangen, så dette passer oss bra, sier undervisningssjef i Modum, Kjølv Eidhammer.

Også rektoren ved Vikersund skole, Anne Britt Skaar, er spent på hva forsøksordningen kan bringe.

– Jeg har en forventning om at vi kan bli bedre på leseopplæring. Det er hele tiden muligheter for å bli bedre, og det håper jeg vi får ut av dette prosjektet, sier Skaar.