NRK Meny
Normal

Drømmetomt ser ut som et grustak

En av de mest fantastiske tomtene i Hole har sett ut som et stygt grustak siden 2009. Da godkjente kommunen planen om å bygge et nytt hotell på Sundøya, som ligger idyllisk til mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden. Fortsatt har ingen ting skjedd.

Sundøya ser ut som et grustak

Beboere klager over at det som en gang var en idyll, nå ser ut som en grushaug.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Nå har kommunen fått nok, og trukket hele byggetillatelsen.

Mange som har kjørt forbi på E16 ved Sundvollen, har sikkert lagt merke til det som en gang var et ærverdig hotell, der Tyrifjorden møter Steinsfjorden. Sundøya fjordhotell stod ferdig i 1931. Et nydelig hotell i funkisstil. Mange har kalt det en perle, men i 2009 ble hotellet revet.

Eieren skulle bygge nytt stort hotell og spa, men siden da har lite skjedd og tomta ligner mer på et grustak. Det har irritert både Hole kommune og folk i området:

– Det er forferdelig, uakseptabelt, og en forandring til det verre. Det er bare rot, og ser rett og slett ut som en grushaug, er blant kommentarene NRK fikk fra folk i området, da vi var på besøk.

Håper på rydding

Per Berger

Ordfører Per Berger mener det åpner seg nye muligheter for Sundøya.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Og Hole kommune er enig. Eieren kan glemme planene fra 2008.

I et brev SunInvest og de som eier tomta står det at hotellplanene som en gang ble godkjent nå har gått ut på dato. Det planlagte leilighetshotellet med 92 rom og spa-avdeling er dermed historie, forteller Ordfører Per Berger:

– Det gir både utbygger og andre muligheten til å tenke nytt, og da håper jeg at også utbyggeren ser at dette ikke kan ligge sånn. At det gjøres noe med tomta, slik at den ser penere ut enn den gjør i dag.

– Hva håper du skjer nå?

– At de rydder opp, og at dette området igjen gjøres tilgjengelig for folk. Det er jo et flott sted, sier han.

Skeptisk

Daglig leder i SunInvest sier at det var forventet at byggetillatelsen ville bli trukket tilbake.

Han sier til NRK at det nå jobbes med nye utbyggingsplaner for Sundøya, men at det er for tidlig å si noe om det nå.

Sundøya 2008

Det gamle funkishotellet på sundøya er historie, men nå kommer det jernbane og vei. Stedet er aktuelt for en ny stasjon.

Foto: Frank Tverran

Men om Sun Invest får godkjent nye byggeplaner er usikkert. Ordfører Per Berger sier at både kommunen og politikerne er skeptiske til en ny runde.

– Jeg tror politikerne vil vegre seg for å godkjenne så store planer igjen. Vi trenger arbeidsplasser i kommunen, men vi har mange hotellarbeidsplasser fra før, så kanskje det kan være mulig å gjøre noe annet en det.

For få dager siden ble det kjent at felles trase for ny ringeriksbane og E16 kommer til å gå over Kroksund, og da kan Sundøya være et av de mest aktuelle stedene å legge en ny stasjon.