Drammenselva er ikke egnet til bading

Økt nedbør gjør at kloakk går ut i Drammenselva. Nå er vannkvaliteten så dårlig at kommunen fraråder badelystne å dyppe seg.

Dårlig vannkvalitet i Drammenselva

Langsmed Drammenselva er det mange populære badeplasser, men nå er vannkvaliteten så dårlig at et økende antall badesteder blir kategorisert som 'ikke egnet til bading'.

Foto: Anders Nielsen / NRK

Denne uken er Bragernes strand stengt på grunn av dårlig badevannskvalitet, og det er ikke første gang de siste årene.

Det er statistikk fra helsetjenesten i Drammen kommune som viser at kvaliteten på badevannet i Drammenselva har blitt dårligere. Helsetjenesten tar vannprøver på ulike badesteder én gang i uken i perioden juni til august. De siste resultatene viser at et økende antall badesteder langs Drammenselva blir kategorisert som "ikke egnet til bading".

De siste resultatene viser at et økende antall badesteder langs Drammenselva blir kategorisert som "ikke egnet til bading".

Økt nedbør og kloakk

Tom Hartz Nilsen er fagkoordinator i Drammen kommune og er en av dem som har ansvar for vannprøvene.

Han forklarer at mer nedbør trolig er hovedårsaken til dårligere resultater.

– De siste to årene har det vært mer nedbør på sommeren. Det er overløpsdrift på kloakk og avrenning fra bakken som gjør at det kommer mye forurensing ut i elva, sier han.

– Det er overløpsdrift på kloakk og avrenning fra bakken som gjør at det kommer mye forurensing ut i elva.

Tom Hartz Nilsen, Drammen kommune

Kontinuerlig jobbing med å øke kvaliteten

Avdelingsleder i vann og avløp, Aleksander Vedeler understreker at de jobber kontinuerlig med å forbedre vannkvaliteten i Drammenselva og at den generelt sett har blitt bedre. Problemet oppstår først når nedbørsmengden blir for stor. Da kan urenset vann komme ut i elva.

– Det verste er styrtregn, da får vi så mer vann i vannsystemene enn det vi har kapasitet til å ta unna, sier han.

Han forteller videre at de alltid legger ned ekstra arbeid i badesesongen. Intensjonen er å kjøre og drifte anlegget så optimalt som mulig. Fremtidige anlegg blir dimensjonert og bygget ut ifra de siste årenes nedbørsmengde.