NRK Meny
Normal

Drammen har flest personbiler av storbyene

Mens Bergen, som er kjent for sine forurensingsproblemer, har 511 personbiler per 1000 innbyggere over 18 år, er det Drammen som sprenger skalaen.

Trafikkaos

FÆRRE BILER I STORBYENE: Tall fra SSB fra 2015 viser at innbyggerne i de største byene, som Oslo, Trondheim og Bergen, har færre personbiler enn de mindre byene, som Drammen, Tromsø og Stavanger.

Foto: NRK

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er registrert 811 personbiler per 1000 innbyggere over 18 år i Drammen. Det betyr at nær hver myndige drammenser eier en personbil.

Dette bekymrer Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune.

– Kjører vi like mye bil i 2040 som i dag, vil det bety en kraftig økning i biltrafikken, og det vil skape betydelige framkommelighetsproblemer med kø og store forsinkelser på store deler av vegnettet, sier Solberg.

For ifølge prognosene vil innbyggertallet i den største byen i Buskerud øke med 50 000 personer de neste 20 årene.

De mindre byene har flest personbiler

Dersom man sammenstiller innbyggertall for personer over 18 år med registrerte personbiler, viser tallene fra SSB fra 2015 at innbyggerne i de største byene, som Oslo, Trondheim og Bergen, har færre personbiler enn de mindre byene, som Drammen, Tromsø og Stavanger. Innbyggerne over 18 år i Tromsø har 556 personbiler per 1000 personer, mens tallene for Stavanger er 574 personbiler.

Biltetthet i de største byene

DRAMMEN PÅ TOPP: Det er registrert 811 personbiler per 1000 innbyggere over 18 år i Drammen.

Foto: Buskerud fylkeskommune

Oslo har til sammenligning 527 personbiler per 1000 myndige innbygger. Det er flere årsaker til de forskjellene.

Forskningsleder i Transportøkonomisk institutt (TØI), Aud Tennøy, forklarer at den tette bystrukturen i storbyene gjør det enklere å bruke andre fremkomstmidler.

– Dette mangler man i større grad i de mindre byene. De største byene er gjennomsnittlig tettere enn de mindre byene. Da er det flere som kan gå eller sykle til forskjellige ting de skal gjøre, sier Tennøy.

Forskningsledere sier også at bedre kollektivsystem i de største byene er en viktig årsak. Dessuten er det mindre tilrettelagt for biltrafikk i storbyene.

– På arbeidsreise til og fra Oslo sentrum er det bare 7 prosent som reiser med bil, og det er blant annet fordi det er vanskelig og dyrt og parkere der. Det er litt annerledes i de andre byene.

Aud Tennøy

FLERE ÅRSAKER: Aud Tennøy peker på flere årsaker til at det er flere personbiler per innbygger i de mindre byene.

Foto: Svein Erik Dahl / Samfoto

Ønsker å få folk over på kollektivtransport eller sykkel

Noe av forklaringen på de høye biltallene i Drammen kan være at mange nye biler tas i land i Drammen havn.

Tennøy synes det er vanskelig å si hvorfor Drammen ligger mye høyere i antall personbiler per innbygger sammenlignet med de andre byene.

– Jeg kjenner ikke Drammen godt nok til å si hva det skyldes helt presist. Men det handler om parkeringstilgjengelighet, om det er kø eller ikke, alternative muligheter. Det handler også om kultur og vaner, sier hun.

Flere kommuner i Buskerud har gått sammen om prosjektet «Buskerudbyen» for å få forbedret kollektivtilbudet og få folk til å sykle mer. De siste syv årene har dette prosjektet mottatt over 600 millioner kroner i belønningsmidler fra staten.