Dømt igjen for voldtekt av døtre

Borgarting lagmannsrett opprettholder straffenivået for en voldtektsdømt firebarnsfar. Mannen fra Buskerud er dømt til 13 års fengsel skriver Bygdeposten. I retten kom det fram at mannen har begått svært grove overgrep mot døtrene sine. Mannen er også dømt for vold mot sin tidligere kone og deres fire døtre.