Dømt for menneskehandel

En far og hans tidligere svigersønn er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i henholdsvis fem år og tre måneder og tre år og ti måneder for grov menneskehandel ved to gartnerier i Buskerud. En kvinne er i saken frikjent for menneskehandel, men dømt for økonomisk utroskap.