NRK Meny
Normal

Død sau hadde bittskader fra to dyr

Et lam som ble funnet drept i Åletjernveien i Mjøndalen for noen dager siden, hadde bittskader fra to forskjellige dyr.

Død sau hadde bittskader fra to dyr

Sauen som ble funnet død i Mjøndalen for noen dager siden, hadde bittskader fra to forskjellige dyr.

Foto: Statens Naturoppsyn

Rovviltkontakt Tom Ivar Stepien i Statens Naturoppsyn sier han er sikker på at noen av bittene kommer fra rev. Den andre skaden kan være fra ulv, men helt sikker er han slett ikke:

Kraftig bitt over ryggen

– Det var jo et lam som ble bragt inn her som vi obduserte, og det viste seg at skadebildet på det var påført i to forskjellige etapper. Det var ingen tvil om at selve dødsårsaken var rev, for det var veldig mye tannmerker i halsområdet. Reven er for svak til å greie å avlive det, så den prøver og prøver, og da blir det sånn.

Les også:

– Men så var det et kraftig bitt over ryggen der, og det kan være forskjellige årsaker. Men muligheten for at det er ulv som har vært på ferde, er absolutt til stede, sier Stepien.

– Hva annet enn ulv kan det ha vært?

– Det kan jo være en hund. Hvis en skulle tenke på noe annet dyr, så måtte det jo være det. Men det var ingen andre skader på dyret, som det ofte ville vært hvis det hadde vært hund, så vi kan ikke være sikre på det, selv om vi holder muligheten åpen, inntil flere ting eventuelt dukker opp.

– Det vil si flere døde sauer?

– Ja, for vår del så handler det om så objektivt som mulig å påvise hva som har vært der. Vi utelukker ikke at det kan ha vært ulv, men vi er ikke sikre på at det er det, sier Stepien.

Fylkesmannen i Buskerud avslo torsdag en søknad fra Nykirke Beitelag og Finnemarka Beitelag om forlengelse av fellingstillatelsen som ble gitt tidligere i sommer.

Even Knutsen, Fylkesmannen i Buskerud

Seniorrådgiver Even Knutsen hos Fylkesmannen i Buskerud

Foto: Christofer Kjos Gabrielsen / NRK

Begrunnelsen er at det ikke er rapportert inn skadetilfeller eller gjort observasjoner som tyder på at det er ulv i området.

Visste om det drepte lammet

Seniorrådgiver Even Knutsen hos Fylkesmannen i Buskerud sier han var kjent med funnet av den døde sauen i Åletjernsveien da vedtaket ble gjort, men at en mulig ulveskade på dette lammet ikke er god nok indikasjon på at det fremdeles er ulv i området.

Les også:

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet mener det burde vært en permanent fellingstillatelse i området.

– Det skal ikke være ulv i Buskerud, det er slått fast. Men ulvejakt er vanskelig og krevende. Dessuten har skadefellingslagene altfor lite penger, så de har jo ikke muligheter til å jakte på ulven til de får tatt den, sier Lundteigen.

Redd for egne dyr

Han har selv kviger som beiter i det samme området som det døde lammet ble funnet, og er redd for at ulven skal gå på dem også.

– Nå om dagen er folk veldig opptatt av dyrevelferd i forbindelse med katter som blir forlatt i ferien. Da engasjerer de seg veldig i hvordan disse kattene lider. Hvordan husdyra våre lider når de blir skremt, skadet og drept av ulv, er det visst ingen av dem som skjenker en tanke, sier Lundteigen.

Per Olaf Lundteigen på gården

Per OLaf Lundteigen er redd for sine egne dyr, som beiter i området der det døde lammet ble funnet.

Foto: Knudsen, Knut Erik / VG