Antall dødsulykker mer enn doblet

19 mennesker omkom i trafikkulykker i Buskerud i fjor. Det er over dobbelt så mange som året før.

Ulykke ved Hønefoss

I september omkom en 17-åring i en ulykke ved Hønefoss.

Foto: Ole Edvin Tangen

– Vi er et av de verste fylkene i landet, så dette er alvorlig, sier Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk.

Anne Marit Jordheim

Anne Marit Jordheim er distriktsleder i Trygg Trafikk i Buskerud.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Hun karakteriserer utviklingen som dramatisk. For selv om antall ulykker totalt sett ikke er vesentlig høyere enn i 2012, er flere mennesker skadd og langt flere har omkommet.

Statistikken viser at i 2013 var det 298 ulykker, med 19 drepte og 561 skadde personer. Året før var det 277 ulykker, der ni personer omkom og 405 ble skadd.

– Dette er dramatisk. Vi har vært gjennom en jul som har vært trist for mange, for de har manglet en som de har satt pris på i familien, sier Jordheim.

Les også:

Ingen entydig årsak

Elleve av de omkomne var førere, enten av personbil, varebil eller tankbil. Tre motorsyklister omkom, mens de andre enten var passasjer, fotgjenger eller syklist.

Mange er unge, men også middelaldrende mennesker over 40 år preger statistikken. Det finnes ingen entydig årsak til alle ulykkene, men en viss fellesnevner er det for den tragiske utviklingen.

– Fart, uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte er gjennomgående i mange av ulykkene, sier Jordheim.

Hun etterlyser nå kraftige virkemidler for å snu utviklingen.

– Vi kan ikke akseptere at folk kjører for fort. Hver enkelt av oss må tenke igjennom hva vi gjør i trafikken, og vi må være mye mer oppmerksomme. Men også samfunnet må ta i bruk sterkere virkemidler. Vi håper på flere kontroller fra Utrykningspolitiet, for å luke vekk de som ikke respekterer trafikkreglene, sier Jordheim.