Dette fører til flest ulykker i trafikken

Selv om mobilbruk er noe av det mest trafikkfarlige, er det likevel ikke det som fører til flest ulykker.

Trafikkulykke Buskerud

Bildet viser en trafikkulykke på riksvei 40 i Rollag kommune i Buskerud, nord for Numedal kro.

Foto: Lars Bryne / NTB scanpix

Se liste over hva som fører til flest ulykker i trafikken nederst i saken.

En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) kartlegger hva som gjør oss bilister ​uoppmerksomme i trafikken. Det er utført en spørreundersøkelse med et representativt utvalg av over 4000 tilfeldige bilførere. I tillegg har forskerne gått gjennom internasjonal forskningslitteratur på feltet.

Her er det som gjør oss mest uoppmerksomme i trafikken:

Teksting på mobil

– Det å skrive og sende tekstmeldinger mens man kjører er fryktelig farlig og øker risikoen kraftig. Heldigvis er det ikke så veldig mange som gjør det ofte, og dermed fører det ikke til så mange ulykker, sier Fridulv Sagberg som er forsker i Transportøkonomisk institutt.

Ifølge undersøkelsen som er gjort er det rundt 1 prosent av alle ulykker som forårsakes av mobilbruk.

Mobilbruk i bil

Å bruke mobilen mens man kjører er både ulovlig og trafikkfarlig.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Dagdrømming

Ifølge Sagberg er det å sitte i sine egne tanker når man kjører bil noe av det som fører til flest ulykker i trafikken. Rapporten fra TØI viser at hele 10 prosent av trafikkulykkene er forårsaket av det vi ofte kaller dagdrømming. Likevel er det lavere risiko ved dagdrømming enn ved mobilbruk.

– Det fører til mange ulykker fordi det er noe man gjør så ofte, sier Sagberg.

– Er det noe man kan gjøre for å unngå de uoppmerksomme situasjonene?

– Det eneste som hjelper er å være bevisst på dette. Vi gjør så godt vi kan for å informere bilistene om risikofaktorer. Andre tiltak kan være ny teknologi i biler der man blir varslet dersom man nærmer seg over midtstreken i veien eller kommer for nære bilen foran.

Bilkjøring

Å dagdrømme mens man kjører fører til mange trafikkuhell.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Justere på radio- og musikkanlegg

En annen risikofaktor som fører til mange ulykker er det å justere på utstyr i bilen. Det gjelder både å stille på radio- og lydanlegg, endre på klimaanlegg, vindusviskere og andre ting man stiller inn på bilen. Rundt 2,6 prosent av alle ulykker er forårsaket av slik aktivitet.

– Dette er noe man nødvendigvis må gjøre, men som trekker ned oppmerksomheten så mye at det fører til mange uhell, sier Sagberg.

Han forteller også at forskning viser at det er spesielt ved aktiviteter som gjør at man tar blikket bort fra veien som fører til ulykker.

– Det er en kritisk grense ved to sekunder som gjør at risikoen øker kraftig.

Radio i bil

Det er mye man må justere på i bilen mens man kjører, men det øker risikoen for ulykker.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Krangling i baksetet

Også det å kommunisere med andre som sitter i bilen kommer høyt opp på lista over hva som fører til ulykker.

– Mange som er innblandet i uhell svarer at de måtte rydde opp i en krangel i baksetet. Samtidig vet vi at det å ha barn eller andre i bilen gjør at man kjører generelt mer forsiktig, sier forskeren.

Redder ferien: Riktig mat i rett tid gir god stemning i baksetet.

Krangling i baksetet øker risikoen for ulykker.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX