Et spill om frykt, makt og millioner

Det handler om drapstrusler og maktkamp, om penger, ære og lange tradisjoner. Noen mener også det handler om rasisme. Arbeidstilsynet kaller det et trusselbilde.

Drammen Taxi

Det handler om drapstrusler, maktkamp og penger. Bildet som dannes av forholdene rundt Drammen Taxi, er dramatisk.

Foto: NRK

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen. Det eneste jeg har i lommene mine er en mobil og nøkler. Jeg skjønner ikke hva det trusselbildet skulle være.

Asif Khalil er styreleder og daglig leder i Drammen Taxi, som er politianmeldt av Arbeidstilsynet for ikke å ha håndert det Arbeidstilsynet kaller et "trusselbilde" godt nok.

Asif Khalil

- Det eneste jeg har i lomma, er mobil og nøkler, sier Asif Khalil i Drammen Taxi.

Foto: Jonas Rydén / NRK

Fellesskapet i det 98 år gamle taxiselskapet er like fargerikt som resten av Drammen. Et flertall av andelseiere, løyvehavere og sjåfører i den tradisjonsrike bedriften har flerkulturell bakgrunn.

– Blir behandlet annerledes

Asif Khalil kommer fra Pakistan. Han mener mange av stormkastene rundt bedriften han leder har sammenheng med at myndighetene behandler folk av hans herkomst annerledes enn andre.

– Jeg har dialog med ansatte og eiere, som mener at det som har skjedd, kommer av at de har en annen etnisk bakgrunn, at det er mulig at terskelen for å anmelde er lavere når det gjelder etnisk flerkulturelle, sier Khalil.

Anmeldelsen ingen visste om

Anmelder Drammen Taxi.

Det var mandag NRK avslørte at Arbeidstilsynet hadde anmeldt bedriften til politiet. En anmeldelse som ble levert til politiet den 11. juli, og som hadde vært omgitt av den dypeste hemmelighet fram til NRKs avsløring.

Ikke engang Drammen Taxi var orientert om anmeldelsen mot selskapet, skulle det vise seg.

NRK erfarer at det i Arbeidstilsynet var sterk misnøye med politiets framdrift i saken.

Riksadvokaten har gitt klar beskjed om at arbeidsmiljøkriminalitet skal etterforskes grundig og i høyt tempo.

En mur av taushet

Politimester Søndre Buskerud politidistrikt, Christine Fossen

Politimester Christine Fossen i Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: Politiet

Hverken politimester Christine Fossen, ansvarlig jurist Jarle Vist, eller andre med kjennskap til saken, vil kommentere anmeldelsen eller etterforskningen. De vil heller ikke bekrefte at det foreligger en anmeldelse.

Det ville heller ikke Arbeidstilsynet, før de torsdag bekreftet skriftlig at det foreligger en anmeldelse.

Bekreftelsen kom i et avslag på NRKs krav om innsyn. I begrunnelsen står det blant annet at Arbeidstilsynet ikke er kjent med om det er satt i gang etterforskning, og at anmeldte så vidt vites ikke er gjort kjent med anmeldelsen ennå.

Arbeidstilsynet bekrefter anmeldelse

Arbeidstilsynet bekreftet torsdag at Drammen Taxi er anmeldt til politiet.

Foto: NRK

Flere har voldsalarm

Det er det såkalte trusselbildet det snakkes mest om i miljøet i og rundt Drammen Taxi akkurat nå. Det er også et tema i politihuset og i Arbeidstilsynets lokaler, som ligger med bare et steinkasts avstand fra hverandre på Grønland i Drammen.

– Vi har nok å gjøre, ja, sier tilsynsleder Jan W. Muggerud i Arbeidstilsynet, som har fått flere henvendelser etter at NRK omtalte politianmeldelsen.

Jan W. Muggerud

- Vi har fått nok å gjøre, sier tilsynsleder Jan W. Muggerud i Arbeidstilsynet.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Noen av dem som føler seg truet, tør ikke å snakke med noen. Flere er utstyrt med voldsalarm. Dette er personer som sier at de opplever en frykt som er så sterk at det preger hver våkne time.

De forteller at de ikke lenger lever et normalt liv, og beskriver en hverdag der det å se seg over skulderen hele tida er blitt en vane.

Mange er redde for å snakke med media. Flere velger å gjøre det likevel, fordi de mener at kun et kraftig søkelys på det som skjer i Drammen Taxi kan redde det tradisjonsrike drammensfirmaet fra å gå til grunne.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Møter i mørket

NRK har møtt en rekke personer i og rundt miljøet i Drammen Taxi. De har snakket om trusler, om maktkamp mellom ulike grupperinger, og om bekymringer for økonomien og fremtiden til selskapet.

Styreleder og daglig leder Asif Khalil har fortalt at det er brukt betydelige summer til advokat- og konsulentbistand, etter at Arbeidstilsynet varslet en rekke pålegg etter et tilsyn i april.

Økonomien i selskapet har i alle år vært solid. I fjor ble det et pent overskudd, og det ble betalt ut utbytte til andelseierne. I år er det ikke mange som tror det blir noe til overs til eierne. De frykter at et eventuelt overskudd går med til å betale advokatregninga. Men eierne har verre bekymringer enn det.

– Pasientkjøringa og skolekjøringa. Mister vi de oppdraga, er vi ferdige.

Sjåføren vi møter, er av den trauste, solide sorten, som kjenner hver minste vei og gate. Stødig bak rattet, stolt av jobben sin og glad i folk.

Er det han som henter deg etter behandling på sykehuset, vil du føle deg trygg og godt tatt vare på. Han er sånn vi vil at alle taxisjåfører skal være.

Kan miste kontrakt verd 25 millioner

Pasientreiser vurderer nå sin kontrakt med Drammen Taxi. Kontrakten har en verdi på 25 millioner kroner. Nå kan den glippe.

I årets tre første måneder kom det 300 klager på pasientkjøringen til Drammen Taxi.

Drosjer ved Drammen Sykehus

Kontrakten Drammen Taxi har med Pasientreiser, er verd 25 millioner kroner.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Klagene handler om drosjer som kommer for sent, om dårlig service og kundebehandling, om oppmøte på feil adresse og dårlige språkkunnskaper.

De handler også om at en sjåfør skal ha opptrådt aggressivt og høyrøstet overfor personalet på legevakta i Drammen. Denne personen skal være sentral i det Arbeidstilsynet beskriver som et trusselbilde.

Asif Khalil vil ikke uttale seg om enkeltepisoder, men avviser at det er kommet så mange klager til Pasientreiser. Han sier det dreier seg om 100 klager.

Oppe til eksamen

Avdelingsleder Jarle Hovland i Pasientreiser hadde torsdag et møte med Drammen Taxi. Han beskriver møtet som en eksamen.

Innen to uker vil han bestemme seg for om Pasientreiser skal avslutte samarbeidet med Drammen Taxi når kontrakten løper ut den 30. juni 2013. Men Pasientreiser kan også avslutte samarbeidet på kort varsel.

– Vår terskel for hva vi kan tolerere av avvik er egentlig overskredet forlengst, sier han.

Jarle Hovland, avdelingsleder i Pasientreiser

Avdelingsleder Jarle Hovland hadde torsdag et møte med Drammen Taxi. Han kaller møtet en eksamen.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Vi sitter i mørket og snakker med en drosjesjåfør som er redd for å miste inntekten sin. Drosjen står parkert et sted der ingen kan se at vi sitter der og snakker.

– Må få nytt styre og ny ledelse

Sjåføren er opprørt over alt som skjer, og skammer seg over det dårlige ryktet bedriften har pådratt seg. Han vet godt, at det vil bli fatalt om de også skulle miste skolekjøringa de har for kommunene. Han sier det haster med å rydde opp, og at bedriften nå må få et nytt styre og en ny ledelse på plass, så raskt som mulig.

– Her må det ryddes opp, sier han.

Det er Anne-Lene Arnesen enig i. Hun er pasient- og brukerombud i Buskerud, og sier rett ut at hun er bekymret for pasientene som benytter seg av Drammen Taxis tilbud.

– Det kan være like greit at Pasientreiser avslutter samarbeidet, så får vi gå tilbake til at folk selv ordner transport og får utgiftene refundert, sier hun.

Pasientombud i Buskerud, Anne-Lene Arnesen

Pasientombud Anne-Lene Arnesen.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Også politikerne krever full opprydding. Johan Baumann, som er Høyres gruppeleder i Drammen bystyre, sier at taxibråket i byen er ødeleggende for næringens omdømme.

Hans partikollega Anders Werp slår fast at anmeldelsen fra Arbeidstilsynet er et svært kraftig signal.

Werp, som er medlem av justiskomiteen på Stortinget, sier han venter at politiet gjør en grundig og god vurdering av de forholdene som er anmeldt.

Masud Gharahkhani, som leder Arbeiderpartiets gruppe i Drammen bystyre, sier det som er kommet fram om forholdene i Drammen Taxi er så ille, at han har bedt Arbeiderpartiets fylkespolitikere om å ta tak i saken umiddelbart.

Masud Gharahkhani

Som politiker er jeg opptatt av at alle bedrifter skal følge norsk lov, sier Masud Gharahkhani (Ap).

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Som folkevalgt er jeg opptatt av to ting: Alle bedrifter skal følge norsk lov, og innbyggerne skal ha et taxitilbud som fungerer, sier Gharahkhani.