Denne snøen forsvant rett i elva

DRAMMEN (NRK): Uante mengder plast har blitt dumpet rett fra brøytebiler til elver og sjøer. Nå foregår det en storstilt dugnad for å unngå spredning av mikroplast fra snø.

Midlertidig snødeponi i Drammen

For første gang smelter snøen som er måket vekk fra bygatene på land. Det er mye synlig søppel som samler seg på haugene av grus og snø, men også en ukjent mengde mikroplast.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Skitten snø i store hauger smelter raskt i vårsola på det midlertidige snødeponiet i Drammen. Mengder av grus, søppel og plast synes godt, men snøen inneholder også en ukjent mengde usynlig mikroplast.

Hilde Sundt Skålevåg

Hilde Sundt Skålevåg er seksjonssjef for vannmiljø og forurensning hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken

– All plast inneholder miljøgifter. Når det spres i naturen får vi aldri tak i det igjen. Fisken forveksler det med sin egen mat, det kommer inn i næringskjeden og kan ha mange uheldige helseeffekter, sier Hilde Sundt Skålevåg, seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Strengere regler for snødumping

En stadig større bekymring for mikroplast og marin forsøpling, gjør at flere fylkesmenn har tatt grep om håndtering av snø. Det gjør at kommuner over hele landet må tenke nytt. I Drammen var elva dumpested for snø fra bygatene i mange år frem til Fylkesmannen satte foten ned.

Dumping av skitten snø i Drammenselva

Vinteren 2018 ble skitten snø fra bygatene i Drammen dumpet rett i elva. Det har Fylkesmannen satt en stopper for.

Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

Nå jobbes det for å finne en fast plass for oppbevaring av snø gjennom vinteren.

– Plast har jo blitt et tema de siste årene. Dette var ikke noe tema før.

Frode Vestgarden Drammen kommune

Frode Vestgarden er virksomhetsleder for vei, natur og idrett i Drammen kommune.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Det sier Frode Vestgarden, virksomhetsleder i kommunen.

Han er ikke bekymret for at man tidligere har dumpa snø rett i elva og fjorden.

– Vi ser at snøen som smelter andre steder ikke inneholder så mye synlig plast. Dessuten er det bare snø som er nyere enn sju dager vi har deponert i elva.

Bildekk er verstingen

Flere rapporter har tidligere konkludert med at snødumpingen i Drammen ikke har ført til farlig forurensing, men rapportene har ikke tatt høyde for mikroplast. Nå krever Fylkesmannen at snøen som smelter på land skal analyseres, forteller Sundt Skålevåg.

– En ting er avfallet man kan se med det blotte øyet, noe annet er den usynlige mikroplasten som blant annet kommer fra bildekk. Vi antar at denne snøen inneholder avfall og miljøgifter som vi ikke vil at skal spres.

Midlertidig snødeponi i Drammen

Snøen som er dumpet gjennom vinteren inneholder mye avfall man helst ikke vil ha i naturen.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

For den største andelen av mikroplast som når havet fra Norge, kommer fra bildekk.

– Da må vi passe på at snø fra by og veier håndteres forsvarlig.

Skremt av mengden avfall

I Oslo renser lekteren «Terje» snøen før den dumpes i vannet. Men hittil er det bare hovedstaden som har tatt i bruk denne teknikken. I fjor renset «Terje» ut 18,4 tonn avfall fra bysnøen.

– Det er litt under en kilo avfall per lass med snø. Det er enorme mengder, og ganske skremmende. Dersom vi finner ut at snøen vi deponerer og smelter ned inneholder mye mikroplast, er det grunn til bekymring.